Árszintek és árarányok nemzetközi összehasonlításban

Leírás

Az elmúlt néhány évben a mezőgazdasági termékek ára erőteljesen ingadozott, rövid időn belül jelentős áremelkedés, illetve áresés ment végbe. Mindezek hatására az árarányok is változtak a vertikumon belül és az egyes termékpályák között, ami részletesebb vizsgálatokat tett szükségessé. Az árarányok elemzésének időszerűségét és jelentőségét indokolja az is, hogy az árarányok alapvetően befolyásolják a jövedelmezőséget. Az állati termékek és a takarmányok árarányát például több kutatóintézet, nemzetközi szervezet használja a termelés jövedelmezőségének mérésére (USDA, FAO, IFCN). Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben is több tanulmány készült ebben a témában. Zsuffa [1972, 1973] egy adott időpontra vonatkozóan mutatta be nemzetközi összehasonlításban a mezőgazdasági termékek és a mezőgazdaságban használatos ipari anyagok és eszközök árarányát, valamint a mezőgazdasági termékek egymáshoz viszonyított árarányát, továbbá az állattenyésztés fontosabb termékeinek és a takarmányok árarányát. A hazai takarmánybúza és takarmánykukorica termelői árarányának változásait elemezte Kató [2009] is, több mint 10 éves adatsorra alapozva. Kollega Tarsoly [1996-2000] a mezőgazdasági termékek árait az élelmiszer-ipari árakkal vetette össze. A tanulmány fő célja annak bemutatása, hogy a változó gazdasági környezetben, az elmúlt négy évben a fontosabb mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek árszintjében, illetve árarányában milyen változások mentek végbe Magyarországon és más uniós tagállamokban. A legfontosabb célkitűzések az alábbiak voltak: • A főbb mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek árszintjének vizsgálata nemzetközi összehasonlításban. • Az árarány-változás bemutatása érdekében szakaszok meghatározása a vizsgált időszakon belül. • Az egyes termékpályákon a fázisárak arányainak szakaszonkénti bemutatása (a feldolgozói értékesítési ár és a termelői ár aránya, a fogyasztói ár és a termelői ár aránya). • A mezőgazdasági termékek termelői és a főbb élelmiszerek fogyasztói árarányának összehasonlítása az egyes szakaszokban. • Az élelmiszerek fogyasztói áralakulásának részletes ismertetése az értékesítés iránya szerint, valamint budapesti és vidéki összehasonlításban.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , ,

Év

2009

Szakterület

Q02 – Árupiacok

ISSN

1418-2130

ISBN

978 963 491 544 7

Nyelv

magyar