Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2005

Leírás

Az összeállítás célja az élelmiszertermelés, azaz a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, és halászati ágazatban és az élelmiszereket, ital és dohánytermékeket gyártó ágazatban működő gazdasági szervezetek 2005. évi gazdálkodásának bemutatása. Az elemzés a vállalkozások adóbevallásaiból APEH által összeállított gyorsjelentés alapján készült, amely az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pénzügyi helyzetét egyaránt tartalmazza, bár eltérő részletességgel. A kiadvány elemzése elsősorban a kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira támaszkodik a következők miatt: A számviteli törvény módosítása következtében 2004. január 1-től jelentősen szűkült azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a köre, akik egyszeres könyvvitelt vezethetnek, így számuk ma már nem jelentős. A mezőgazdaságban az egyszeres könyvvitelt vezetők gazdálkodó szervezetek aránya 2005-ben mindössze 4,71 százalék volt. Ennél lényegesen kisebb volt a kibocsátásból (nettó árbevétel) való részesedésük (0,21 százalék). Az élelmiszeriparban 2005-ben már csak 1 vállalkozás vezetett egyszeres könyvvitelt. Az APEH gyorsjelentés 2004. évtől kezdődően az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások adatainak – a korábbi évekhez képest – csak egy szűkebb körét tartalmazza. Emiatt, illetve a számvitel eltérő részletessége miatt a kettős és egyszeres könyvvezetést végzőknek csak néhány adata adható össze, s ez jelentősen leszűkítené az elemzési lehetőségeket. Nem terjed ki továbbá az elemzés az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) szerint adózó egyszeres és kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira sem. E gazdálkodói kör mellőzése egyébként érzékelhető torzítást eleve nem eredményezhet, hiszen a kibocsátásból való részesedésük egyik ágazat esetében sem éri el a 0,02 százalékot. Az összeállítás első részében a mezőgazdasági, a második részében az élelmiszeripari ágazat eszköz- és forrásállománya, bevételei és kiadásai, továbbá eredményességére vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2006

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar