Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2014

Leírás

Az elemzés célja a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban tevékenykedő, kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások 2014. évi gazdálkodásának bemutatása a 2013. évi eredményekhez hasonlítva. A vizsgálat alapvetően statisztikai viszonyszámokra (megoszlási viszonyszámok, időbeli összehasonlító viszonyszámok) támaszkodik. A vállalkozások tevékenységének elemzéséhez vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet jellemző mutatókat, megtérülési és tőkeáttételi mutatókat használtunk fel, így valós képet kaphatunk az érintett ágazatok adott évi teljesítményéről, eredményéről. A mezőgazdasági szervezetek az összes gazdasági tevékenységet végző vállalkozások 4,0 százalékát adták, míg a nyereségesen működők között 4,5 százalékos arányt képviseltek a vizsgált évben. A nemzetgazdaságon belül az élelmiszer-ipari vállalatok aránya 2,2 százalék volt 2014-ben, ebből a nyereséges élelmiszer-ipari cégek száma 3030 volt, ami a nemzetgazdaság összes nyereséges vállalkozásából 2,2 százalékot tett ki. A mezőgazdasági társas vállalkozásoknál a belföldi értékesítésből származó árbevétel bővülés dominált, miközben a ráfordítások csak mérsékelten emelkedtek. Az élelmiszeriparnál az exportárbevétel jelentősen nőtt, a ráfordítások azonban alig emelkedtek. A mezőgazdasághoz viszonyítva az élelmiszeripar vagyona kisebb ütemben nőtt (6,3 százalékkal bővült), ami fele-fele arányban valósult meg saját, illetve külső forrásból. A mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások adózás előtti eredménye 36,4 milliárd forinttal 164,7 milliárd forintra, az élelmiszeripari vállalkozások adózás előtti eredménye 25,3 milliárd forinttal 95,4 milliárd forintra emelkedett 2014-ben.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2016

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

2498-5139

Nyelv

magyar