Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2006

Leírás

Az összeállítás célja az élelmiszertermelésben, azaz a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, és halászati ágazatban, valamint az élelmiszereket, ital és dohánytermékeket gyártó ágazatban működő gazdasági szervezetek 2006. évi gazdálkodásának bemutatása. Az elemzés a vállalkozások adóbevallásaiból az APEH által összeállított gyorsjelentés alapján készült, amely az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pénzügyi helyzetét egyaránt tartalmazza, bár eltérő részletességgel. A kiadvány elemzése elsősorban a kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira támaszkodik a következők miatt: • A számviteli törvény módosítása következtében 2004. január 1-től jelentősen szűkült azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a köre, amelyek egyszeres könyvvitelt vezethetnek, így számuk ma már nem jelentős. A mezőgazdaságban az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezetek aránya 2006-ban mindössze 4,6 százalék volt. Ennél lényegesen kisebb volt a kibocsátásból (nettó árbevétel) való részesedésük nem érte el a 0,2 százalékot. Az élelmiszeriparban – csakúgy, mint 2005-ben – 2006-ban is mindössze 1 vállalkozás vezetett egyszeres könyvvitelt. • Az APEH gyorsjelentés a 2004. évtől kezdődően az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások adatainak – a korábbi évekhez képest – csak egy szűkebb körét tartalmazza. Emiatt, illetve a számvitel eltérő részletessége miatt a kettős és egyszeres könyvvezetést végzőknek csak néhány adata lenne összesíthető, s ez jelentősen leszűkítené az elemzési lehetőségeket. Nem terjed ki továbbá az elemzés az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) szerint adózó egyszeres és kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira sem. E gazdálkodói kör mellőzése egyébként érzékelhető torzítást eleve nem eredményezhet, hiszen a kibocsátásból való részesedésük egyik ágazat esetében sem éri el a 0,01 százalékot. Bővült ugyanakkor a kiadvány a naptári évtől eltérő üzleti évet választó gazdasági szervezetek adataival. Az APEH összeállítás – 2007-ben először – a vállalkozások ezen körének 2004. és 2005. évi főbb adatait is tartalmazta. 2005-ben 12 mezőgazdaságban és 17 élelmiszeriparban tevékenykedő gazdasági szervezet készített a naptári évtől eltérő üzleti évre vonatkozóan bevallást. Ezen vállalkozások tevékenységének szöveges elemzésére nem térünk ki, mivel adataik az eltérő beszámolási időszak következtében a naptári év szerint adózó gazdasági szervezetekével nem vonhatók össze. A vállalkozások főbb mérleg- és eredményadatai a kiadvány végén a 12-14. mellékletben szerepelnek. Az összeállítás első részében a mezőgazdasági, a második részében az élelmiszeripari ágazat eszköz- és forrásállománya, bevételei és kiadásai, továbbá eredményességére vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2007

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar