Az agrártermékek kereskedelmének új irányzatai, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre

Leírás

A tanulmány elemzi az agrárkereskedelmi tendenciákat. Ezután tér az elektronikus kereskedelem nemzetközi tapasztalatainak bemutatására, majd a magyar gyakorlatra (elektronikus kereskedelem/elektronikus kereskedelem) az agribusiness egészében, az ellátási lánc mentén. A kutatás primer és szekunder forrásokon, elemzéseken alapul. A tanulmány a piaci koordinációt tekinti kiindulópontnak, de a hangsúly az elektronikus kereskedelem agrárpiacokon való alkalmazásának lehetőségein van. Az elektronikus kereskedelem fogalma a hazai és nemzetközi szakirodalomban nem kellően tisztázott. Tanulmányunkban megkíséreltük a fogalom pontosabb meghatározását megadni, különösen az elektronikus üzletvitel fogalmától való elkülönítés segítségével. Az elektronikus kereskedelem helyzetéről, várható térhódításáról a nemzetgazdaság egészében megoszlanak a vélemények. Abban mégis egyetértenek, hogy rohamos lesz a fejlődés, és erre fel kell készülni minden területen. A számos, illetve egyre növekvő kezdeményezés ellenére mégis úgy gondoljuk, hogy az elektronikus kereskedelem az agrár- és élelmiszerágazatban jelenleg még nem igazán elterjedt gyakorlat. Az elektronikus kereskedelem számos előnnyel rendelkezik, de legalább ennyi akadály, illetve hátrány szab gátat fokozottabb elterjedésének. Ezzel együtt leszögezhetjük, hogy az új gazdaság kihívása az információs gazdaság, amely út lehet a versenyképességhez, a versenyképesség növeléséhez. Intő jel azonban, hogy amíg a piac, a piaci intézmények Magyarországon a jelenlegi fejlettségi szinten léteznek és működnek, az elektronikus kereskedelem alkalmazása drámai ugrást eredményezne a gazdaságban.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2002

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 439 X

Nyelv

magyar