A precíziós szántóföldi növénytermesztés helyzete és ökonómiai vizsgálata

Leírás

Az élelmiszer-biztonság és a fenntarthatóság iránti növekvő igény, a környezetvédelmi szempontok, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a mezőgazdasági források hatékony felhasználásának jelentőségére hívják fel a figyelmet. Ennek egyik eszköze lehet a precíziós gazdálkodás, amellyel kapcsolatban az Agrárgazdasági Kutató Intézet (jelenleg Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézet) második alkalommal végzett kérdőíves felmérést a magyarországi tesztüzemi rendszer szántóföldi növénytermesztő üzemeinek körében. A felmérés kiterjedt a precíziós gazdálkodással kapcsolatos ismeretek forrásaira, a technológia terjedését gátló, illetve segítő tényezőkre, a fenntarthatósághoz való hozzájárulás megítélésére, az alkalmazott technológiákra, valamint a precíziós gazdálkodás bevezetésének üzemre gyakorolt hatásaira. Az üzemek ágazati költség- és jövedelemadatai alapján vizsgáltuk a precíziós gazdálkodás bevezetésének gazdasági hatásait az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az őszi káposztarepce termesztése esetén. A tanulmányban részletesen bemutatjuk a precíziós szántóföldi növénytermesztés nemzetközi és hazai helyzetét, valamint a tesztüzemi rendszer gazdaságai körében végzett kérdőíves felmérések és gazdasági elemzések eredményeit. A várakozásokkal ellentétben a technológia terjedése nem mutat jelentős növekedést az utóbbi években. A számítások a hozamok és az ágazati eredmény növekedését támasztották alá, de az eltérések nem minden esetben statisztikailag szignifikánsak. A technológiai átállás intenzívebb inputanyag-felhasználással, a szűkített költség növekedésével is járt.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2020

Szakterület

Q12 – Mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági háztartások és mezőgazdasági input piacok mikro-szintű elemzése, Q16 – K+F – Mezőgazdasági technológia – Bio-üzemanyagok – Mezőgazdasági szakképzés, Q55 – Technológiai innováció, Q56 – Környezet és fejlődés – Környezet és kereskedelem – Fenntarthatóság – Környezeti számlák és számvitel – Környezeti egyenlőség – Népességnövekedés

ISBN

978 963 491 613 0

Nyelv

magyar