Az élelmiszer-kereskedelem termelékenysége és jövedelmezősége

Kategória: Cikkszám: AK-2012-05

Leírás

Kutatásunkban az élelmiszerkereskedelem termelékenységét és jövedelmezőségét vizsgáljuk klasszikus pénzügyi elemzési módszerekkel. Ehhez a NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázisát dolgoztuk fel a 2005–2010. évi időszakban. Az elemzés során külön-külön vizsgáltuk a nagy- és kiskereskedelmet, az egyes szakágazatokat, méret szerinti bontásban a vállalatcsoportokat, a kiskereskedelem esetében pedig az egyes bolttípusokat is. A fő pénzügyi adatok áttekintésén, pénzügyi mutatók számításán túl a jövedelmezőségre ható tényezőket (fogyasztás, kereslet, piaci verseny, koncentráltság, szabályozás) is áttekintettük. Végül, de nem utolsó sorban nemzetközi összehasonlításban is felmértük a magyarországi élelmiszerkereskedelem termelékenységi és jövedelmezőségi mutatóit. Legfontosabb következtetésünk, hogy a magyarországi élelmiszerkereskedelem új szakaszába lépett a 2000-es évek második felében. A piac telítődött, új láncok már nem kívánnak megtelepedni, sőt, sok jel mutat rá, hogy megkezdődött a harc a piac újrafelosztásáért. Mindez természetesen kihatott a kereskedelmi szektor jövedelmezőségére is. A pénzügyi adatok alapján bebizonyosodott, hogy a magyarországi élelmiszer-kereskedelem, azon belül is leginkább az élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége romlott 2005 és 2010 között és ez a negatív tendencia főképp a nagyobb cégeket jellemezte.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2012

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

2061-8204

ISBN

978 963 491 582 9

Nyelv

magyar