Tájékoztató jelentés az öntözésről (2010. október 4-i jelentések alapján)

Kategória: Cikkszám: OJ-2010

Leírás

A 2010 tavaszi, nyár eleji idıjárás, illetve a tavaszi belvíz jelentıs károkat okozott az ország mezıgazdasági területein. Az extrém csapadéktevékenység, miatt gyakorlatilag a gazdálkodók a tábláik belvízmentesítésével és a káros vizek elvezetésével voltak és vannak jelenleg is elfoglalva. Így öntözési tevékenységet nem, vagy csak a speciális termıhelyi adottságú körzetekben végeztek. Az adatszolgáltatásra kötelezett gazdaságok körében végzett megfigyelés alapján a vízjogilag engedélyezett öntözhetı terület 169 ezer hektár, amely a tavalyi évhez képest 5%-kal csökkent. Az öntözhetı szántóterület 133 ezer hektárra esett vissza, így 6%-kal kevesebb, mint 2009-ben. Ezen belül a rizs öntözhetı területe 3 507 hektárra, a kukoricáé pedig 32 363 hektárra csökkent. Az elızı évhez képest a gyümölcsösök vízjogilag engedélyezett öntözhetı területe közel 700 hektárral, mintegy 12 022 hektárra emelkedett. A gazdák közel 7%-kal nagyobb szılı területre kértek öntözési engedélyt. Az öntözhetı gyep drasztikusan, 61%-kal esett vissza, ezzel szemben az öntözhetı egyéb terület (erdı, fásítás) közel 7%-kal emelkedett. Az összes megöntözött terület 37 ezer hektár, amely 60%-kal kevesebb, mint az elızı év azonos idıszakában volt. A mővelési ágak közül növekedés (21%) csak az egyéb (erdı, fásítás) megöntözött területen figyelhetı meg. A kiöntözött vízmennyiség 86 millió m3, ami kevesebb, mint a fele az elızı évinek. A szántóterület öntözésére 30 millió m3-t, ezen belül rizs öntözésére 13 millió m3 vizet használtak fel. Országosan a vízjogilag engedélyezett öntözhetı terület mindössze 22%-át öntözték. Az öntözésre engedélyezett szántó 19%-át, a zöldségfélék közül leginkább a paradicsomot, zöldbabot, paprikát és fejeskáposztát öntözték. A rizs 56%-át, a burgonya 39%-át, a gyümölcsök 15%-át, a gyep 6%-át a szılı 2%-át öntözték 2010-ben. A halastavak feltöltésére az összes kiöntözött vízmennyiség 59%-át fordították. A 2009-es évtıl módunk van az öntözıvíz eredetére vonatkozó adatokat győjteni. Megállapítható, hogy a gazdálkodó szervezetek, gazdák, termelık számottevıen felszíni vízzel 32 ezer hektáron öntözték az adatgyőjtésünkben szereplı fontosabb növénykultúrákat. Ez a megöntözött területek 86 %-át teszi ki. A felszín alatti vízzel közel 3 ezer hektárt öntöztek. Az alma, kajszi-, és ıszibarack gyümölcsösöknél a felszín alatti vízzel való öntözés a meghatározó.

További információk

Szerzők

, ,

Év

2010

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar