Innováció a magyar agrár- és vidékfejlesztésben

Kategória: Cikkszám: AK-2014-01

Leírás

A kiadvány az innováció hazai alkalmazásának agrár- és vidékfejlesztési lehetőségeit tárja fel. Magyarország gazdasági növekedése szempontjából az innováció stratégiai terület. A tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres gazdaság megteremtése különösen vidéki térségeink fejlődése szempontjából létfontosságú. A globális trendeket tekintve napjainkban az innovációt a technológiai fejlesztések mellett az innovációs kockázatokat mérséklő, jól szervezett innovációs rendszerek és hálózati együttműködések jellemzik. A gazdasági hasznok mellett az innováció társadalomfejlődést, átalakulást befolyásoló szerepe is meghatározó. Európai Uniós összehasonlításban Magyarország innovációs teljesítménye mérsékelt, különösen az innovációt megalapozó K+F, a vállalatok innovációs teljesítménye, valamint az innovációs szereplők közötti kapcsolatrendszerek kiépültsége terén jelentős a lemaradásunk. Agrár- és vidékfejlesztésünkben nem működik a belső erőforrásokra építő piaci alapú innovációs rendszer, az innovációs lánc szűk körű és kiépületlen, a vidéken megvalósuló innovációk túlnyomórészt kisléptékűek, megfelelő tudás, tőke és üzleti kapcsolatok híján gyakorta ellehetetlenülnek. Az újítások lassú terjedéséhez a vidéki térségeket halmozottan sújtó problémák, a képzetlen munkaerő, a vállalkozási készségek hiánya, a nehézkes információáramlás, az alapinfrastruktúra elmaradottsága, a gazdálkodók többségének kockázatkerülése, bizalmatlansága is hozzájárul. Kutatásunk eredményeképpen megállapítható, hogy az agrár-innovációban elsődleges beavatkozási területet a mezőgazdasági üzemek és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességét, hozzáadott értékét növelő projektek, a megújuló erőforrások hasznosítása, valamint az infokommunikációs fejlesztések képeznek, a vidékfejlesztésben pedig elsősorban az innováció terjedését célzó partnerségek megteremtése jelent hozzáadott értéket. A magyar agrár- és vidékfejlesztésben az innováció rendszerbe szervezést, az innovációs lánc bővítést, míg az innováció terjedési szakasza az innovációs eredmények tudatosítását, népszerűsítését igényli. A kutatás jövőbeli iránya az innovációk gyakorlati alkalmazásának felmérése és konkrét értékelése lehet.

További információk

Szerzők

, , , , , , , ,

Év

2014

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 586 7

Nyelv

magyar