Az agrárgazdaság átalakuló szerepe a vidéki foglalkoztatásban, különös tekintettel az EU-csatlakozásra

Leírás

A tanulmány a kilencvenes évtized utolsó harmadában, nemzetgazdasági szinten megfigyelhető foglalkoztatási konszolidáció mezőgazdasági, vidékfejlesztési hatásait elemzi. Áttekinti az agrárfoglalkoztatást befolyásoló szervezeti változások és a földhasználat legfontosabb jellemzőit és következményeit. A vizsgálat kísérletet tesz a mezőgazdasági foglalkoztatás mértékének, minőségi sajátosságainak meghatározására is egyrészt, a rendszeres statisztikai adatközlés, valamint az ennél lényegesen bővebb általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ 2000) információinak tükrében. A kutatás feltárja a foglalkoztatás regionális különbségeit, a mezőgazdasági munkanélküliség munkaerő-piaci feszültségeit és ezek mérséklésének gyakorlati tapasztalatait, eredményeit. A tanulmány összegzi az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai irányelveit és hazánkban is alkalmazható megoldásait. A vizsgálatok meggyőzően igazolják, hogy az agrárágazathoz, a mezőgazdasági tevékenységhez köthető megélhetés különböző megoldásai az EU csatlakozás tükrében is fontos szerepet töltenek be a mezőgazdasági termelés fenntartásában, az átlagosnál jóval kedvezőbb adottságok kiaknázásában, a vidék népességmegtartó képességének megőrzésében.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2002

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 441 1

Nyelv

magyar