A mezőgazdasági foglalkoztatás bővítésének lehetőségei vidéki térségeinkben

Leírás

A vidéki népesség foglalkoztatásában, megélhetésében szerepet játszó agrárágazat a fokozatos átrendeződés, a struktúraváltás jeleit mutatja. Az elmúlt évtizedben vidéki térségeinket – jelentős területi és ágazati eltérések mellett – csökkenő foglalkoztatás, magas szintű és elhúzódó strukturális munkanélküliség, alacsonyan képzett munkaerő, a nemzetgazdasági átlag alatt maradó munkabérek, a szociális juttatásokra szorulók növekvő száma és nem utolsó sorban az adókíméléssel összefüggő „láthatatlan jövedelmek”, a fekete és szürke foglalkoztatás egyidejű jelenléte jellemezte. A vidék és az agrárágazat munkaerő-piaci helyzetét, változásait valamint a mezőgazdasághoz kötődő foglalkoztatás bővítési lehetőségeit, irányait vizsgálva kutatásunk eredményeképpen megállapítható, hogy nemzetgazdasági szempontból elsődlegesen a piaci kilátások kihasználására épülő foglalkoztatás jelent gazdasági értelemben nagyobb hasznot, ugyanakkor a marginalizálódott csoportok gazdasági-társadalmi aktivitásának növelése, munkaerő-piaci integrálása nem nélkülözheti a szociális alapú munkahelyteremtés eszközeit. A vidéki térségekben a foglalkoztatás bővítése kevésbé alapozható kizárólag mezőgazdasági alaptevékenységekre. A tartós felzárkózást az élelmiszerlánc egészét stabilizáló, valamint a szélesebb gazdasági környezet igényeihez illeszkedő fejlesztések szolgálják. A társadalmi-gazdasági szempontból legelmaradottabb vidéki térségeinkben pedig a mezőgazdaság önellátó, öngondoskodó funkciója juthat nagyobb szerephez.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2012

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 575 1

Nyelv

magyar