A főbb pénzügyi mutatók várható alakulása az élelmiszeriparban, 2023. év

XVII. évfolyam 1. szám

Leírás

Az élelmiszeripari vállalkozások a 2023-as évre vonatkozóan a 2022. évinél 5 százalékkal magasabb nettó árbevétel elérését jelezték az adatgyűjtés időpontjában. Emellett az egyéb bevételek 47 és az aktivált saját teljesítmények értékének 56 százalékos csökkenése a bruttó termelési értéknél 2 százalékos emelkedést eredményezett. A ráfordításokon belül az anyag jellegű 7, a személyi jellegű ráfordítások becsült összege 56 százalékkal volt magasabb, mint a 2022. évben. A teljes ráfordítások 10 százalékkal nőttek a tárgyidőszakban. A megfigyelt vállalkozások eszközállománya a várakozások szerint 214 milliárd forinttal bővült a vizsgált időszakban, amelyhez a befektetett eszközök 11 százalékos emelkedése és a forgóeszközök 1 százalékos csökkenése vezetett. A vállalkozások saját tőkéje 2023-ban 13, a jegyzett tőkéje 27 százalékkal lett magasabb az előző évhez képest. A kötelezettségeik összességében változatlan szinten maradtak.

At the time of the data collection, food businesses were forecasting a 5 per cent higher net-total turnover in 2023 than in 2022. In addition, a 47 per cent reduction in the other revenues and a 56 per cent reduction in the value of own work capitalised resulted in an 2 per cent increase in the gross production value. Within expenses, material expenses and personnel expenses were estimated to be 7 and 56 per cent higher, respectively, than in 2022. Total expenses increased by 10 per cent over the period. Assets of observed enterprises are expected to have increased by HUF 214 billion over the period, driven by an 11 per cent increase in fixed assets and a 1 per cent decrease in current assets. In 2023, the equity capital of enterprises was 13 per cent higher and their registered capital 27 per cent higher compared to the previous year. Overall, their liabilities remained unchanged.

További információk

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar