A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók várható alakulása az élelmiszeriparban 2017. év

Leírás

A statisztikai jelentés az Élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók című, 2335-ös nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az Agrárgaz-dasági Kutató Intézet az 1990-es évek végétől gyűjti az adatokat, az azóta eltelt időszakban a jelentés több változtatáson esett át. A vállalkozásoknak a jelentésben a beruházások 2017. évi várható, valamint a pénzügyi mutatók 2016. évi tényleges és 2017. évi várható értékét kellett megadniuk. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. tör-vény (Stt.) 24 és 26. §-a alapján az élelmiszeripar gazdasági ágba sorolt, kijelölt gazdasági szervezetek számára kötelező. A 19 fő feletti foglalkoztatottal működő szervezetek teljeskörűen a minta részét képezték. A 19 fő alatti foglalkoztatottal működő cégek esetén – szakáganként – egyszerű véletlen kiválasztással mintabővítés (120 vál-lalkozás) történt, amelyhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2016-os adatbázisából a nettó árbevételhez vi-szonyított lefedettség nyújtott segítséget. Az adatok beér-kezése után egyes szakágazatoknál (egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás; malomipari termék gyártása; kenyér, friss pékáru gyártása; máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása; desztillált szeszes ital gyár-tása; szőlőbor termelése) a beruházásadatok a 19 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek adataival kerültek korri-gálásra. A felmérés összesen (a 19 fő feletti és alatti méretkategóriát is ideértve) 574 élelmiszeripari vállalkozás jelentése alapján készült. A vizsgált időszakra vonatko-zóan a beruházási adatoknál a beérkezési arány 61 száza-lék volt, amelynek 94 százalékát 19 fő feletti foglalkoztatottal működő vállalkozás küldte be. Pénzügyi adatokról a 19 fő feletti létszámmal működő vállalkozások 58 százaléka nyilatkozott. A 2017. évi pénzügyi tábla adatait az „Üzemi tevékenység eredménye” értékkel bezárólag kellett jelenteni, viszont új oszlopként került be a szervezet pénzügyi ada-taiból az élelmiszeripari tevékenység tény- és várható értékei, illetve a tárgyév végi létszámadat is. A ráfordítások esetében az adatszolgáltatók döntő hányada nem tudta a kért bontásban (élelmiszeripari – nem élelmiszeripari tevékenység) az adatokat megadni, ezért csak a teljes ráfordításadatok kerültek megjelenítésre. A kiadvány táblázataiban a három ponttal jelölt mezők a statisztikai törvény értelmében védett adatokat jelölnek, az üres mezőkbe pedig nem érkezett adat.

További információk

Szerzők

, ,

Év

2018

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar