A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete a tesztüzemek adatai alapján 2008-ban

Leírás

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet mindig is kiemelt feladatának tekinti az ágazati szintű információk gyűjtését és az elemzését, valamint elemzések minél szélesebb körben való publikálását. Az évente megjelenő tanulmány adatbázisát 2001 óta a magyarországi tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adják. Ezen adatok egyrészt hasznos információkat adnak a makroszintű elemzésekhez, ezáltal segítséget nyújtva a mindenkori gazdaságirányítóknak a döntés-előkészítésekben. Másrészt mikroszinten, a mezőgazdasági termékek árainak, az előállítás költségeinek, valamint a meglévő támogatások összeállításával támpontul szolgálnak a termelőknek gazdasági döntéseik meghozatalában. Így például segítséget nyújtanak a termelési szerkezet ki- és átalakításához, a rendelkezésükre álló eszközök és szellemi tőke minél hatékonyabb működtetéséhez, illetve felhasználásához. Az egyes ágazatokon belül tapasztalt differenciákkal összefüggésben már a bevezető részben is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a rendkívül kedvezőtlen 2007. évvel ellentétben a 2008-as esztendő időjárási feltételei a termelők számára kedvezően alakultak. Ez alapvetően a növénytermesztést érintette, de a takarmány felhasználáson keresztül közvetve az állattenyésztésre is hatást gyakorolt. Napjainkban az információk iránti igények a korábbiaknál is hangsúlyosabban merülnek fel. Az EU tagságunkkal ugyanis gyökeresen megváltozott a mezőgazdasági termékek jövedelemhelyzete, valamint a piaci versenytársak nagyszámú megjelenésével komoly kihívásokkal kell szembenézniük a gazdálkodóknak. A különböző mezőgazdasági ágazatok, illetve előállított mezőgazdasági termékek érdekeltségi viszonyainak megismerését kívánjuk segíteni azzal is, hogy az átlagos értékek mellett, külön hangsúlyt helyezünk az azok hátterében meghúzódó különbségek bemutatására. A tesztüzemek 2008. évi gazdálkodásáról már megjelent első – a vállalkozások egészének pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató – és a jelenlegi, második kiadvány remélhetőleg hasznos segítséget nyújt a termelők, a szakemberek, a szakmai szervezetek és a döntéshozók mindennapi munkájához.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2009

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

ISBN

978 963 491 540 9

Nyelv

magyar