Növényvédő szerek értékesítése, 2019

Leírás

Az adatgyűjtés a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel a 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány évente egyszer jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai növényvédőszer-forgalomról (mennyiségbeli, értékbeni) átfogó képet nyújtsunk a szakmai érdeklődök számára. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A NAIK AKI, illetve annak jogelődje az 1980-as évek közepétől kéri be az adatokat az adatszolgáltatásra kijelölt növényvédőszer-kereskedőktől. Az adatgyűjtés az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében 2020-tól megszűnik a NAIK AKI-ban és a KSH OSAP 1826-os jelentés adatainak átvételével és annak feldolgozásával tájékoztatjuk a jövőben fel-használóinkat! 2019. tárgyévre 157 növényvédőszer-forgalmazással foglalkozó vállalkozás lett kijelölve, amelynek 82,8 százaléka küldte be a tárgyidőszakra vonatkozó forgalmi adatait. Az adatgyűjtés során a be-érkezett adatok csak a mezőgazdasági végfelhasználóknak értékesített peszticidek volumenét és forgalmi értékét tartalmazzák.

További információk

Szerzők

,

Év

2020

Szakterület

Q1 – Mezőgazdaság

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar