Az élelmiszergazdasági külkereskedelem hazai és nemzetközi adatforrásainak eltérései és azok okai

Kategória: Cikkszám: AI-2007-03 Címkék:

Leírás

A kutatás során felmerült problémák és kérdések figyelembevételével ebben a részben összefoglalóan következtetéseket és ajánlásokat teszünk a különböző világméretű, külkereskedelmi termékforgalmú statisztikák, illetve a magyar külkereskedelmi termékforgalmi statisztika alkalmazására és elemzésére. A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika módszertana különböző nemzetközi szerződéseken, egyezményeken és jogszabályokon alapul. A külkereskedelem-statisztika legfontosabb nemzetközi útmutatója az ENSZ által először 1970-ben „Nemzetközi termékforgalmi statisztika: Fogalmak és definíciók” (IMTS) címen kiadott, utoljára 1998-ban módosított módszertani ajánlás, valamint a 2004-ben kiadott „Adat-összeállítói Kézikönyv”. Előbbi részletesen meghatározza az adatfelvétel területét, időszakát és módját, a számbavételi rendszereket, a termékosztályozási rendszereket, valamint a földrajzi osztályozási rendszert. Ezeket a nemzetközi érvényű ajánlásokat azonban nem egyszer még a nemzetközi szervezetek sem vesznek mindenkor azonos módon figyelembe. Az eltérések nagy részre az adatlehatárolások eltérő módon történő értelmezéséből, illetve használatából adódnak…

További információk

Szerzők

, , , ,

Év

2007

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 505 8

Nyelv

magyar