Az állati eredetű termékek feldolgozásának versenyhelyzete

Leírás

A tanulmányban az állati eredetű termékek feldolgozását végző fontosabb szakágazatok versenyhelyzetét vizsgáltuk. Az elemzés módszertana a benchmarking, amely összehasonlítást jelent a legfejlettebb EU országok és a hazai struktúrák figyelembevételével. Magyarországon az érintett szakágazatok versenyképessé tételéhez szerkezetátalakításra van szükség. A hazai feldolgozóipari vállalkozások versenyhátrányban vannak a méretgazdaságosság és a szakosodás területén az uniós versenytársakhoz képest. A versenyképes feldolgozóipar azért fontos, mert a mezőgazdasági termelők helyzetét, működésük feltételeit, alapvetően a feldolgozás helyzete és igényei határozzák meg. Az élelmiszer-előállítás folyamatát a versenyképes országokban a feldolgozóipar koordinálja. A húsvertikum versenyképessége, piacon maradása az elsődleges feldolgozás fázisában dől el. A sertés- és szarvasmarhatartás területén a csatlakozás hatására gyorsütemű racionalizálódási folyamat fog lezajlani. A szelekció végrehajtására egyedül a versenyképes elsődleges feldolgozást végző vállalkozások képesek. A baromfivertikumban a kihívásokra csak a specializálódott, a hatékony és a tovább-feldolgozás lehetséges legmagasabb színvonalára törekvő vállalkozások adhatnak versenyképes választ. A tojásvertikum helyzete a legkritikusabb. A hazai osztályozó-, csomagoló-kapacitások szűkössége, hiánya jelentős problémákat okoz. A tejvertikumban társasági szinten ugyanazok a vállaltok játsszák a meghatározó szerepet Magyarországon, mint az Európai Unióban. Azonban nem történt előrelépés a kapacitások kihasználtságának a javításában és a specializált termelés feltételei sem alakultak ki. Magyarországon szövetkezeti alapon működő, meghatározó szerepű tejfeldolgozó vállalat kialakulására nincs esély.

További információk

Szerzők

, , , ,

Év

2002

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 444 6

Nyelv

magyar