Az agrár-vidékfejlesztési programok megvalósulásának, a támogatások felhasználásának főbb tapasztalatai

Kategória: Cikkszám: AI-2007-06 Címkék:

Leírás

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások jellemzőit a fejlesztési programok (SAPARD, AVOP) 2000-2006 közötti megvalósulása, valamint az összes árutermelő (2 EUME feletti) gazdaságot reprezentáló tesztüzemi rendszer 2005. évi adatai alapján vizsgáltuk. Az agrárvidékfejlesztési programok elemzése célrendszereik összehasonlítására, a programok megvalósulásának sajátosságaira, illetve a befejezett pályázatok részletes jellemzésére irányult. A tesztüzemek adatai pedig arra adtak lehetőséget, hogy a programok fejlesztési forrásaival csak részben egyező (tartalmában bővebb) támogatáscsoportok (beruházási, környezeti) felhasználását, gazdálkodási formák, területi egységek (régiók), termelési irányok szerinti megoszlását, gazdasági eredményre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az időhorizontjában, látszólag tartalmában, adatbázisában és módszerében eltérő vizsgálat joggal megkérdőjelezheti az eredmények közös anyagban történő közreadását. A közös megjelenés mellett szól viszont, hogy a különböző szempontú vizsgálok több egymást igazoló és erősítő megállapításra jutnak, illetve lehetővé teszi ezek megerősítését, kiegészítését, árnyalását. A elemzéseket korántsem tekintjük kiforrott, konzisztens vizsgálatnak. Úgy véljük azonban, hogy a témakör aktualitása, az ilyen irányú kutatások hiánya miatt a levonható következtetések hasznos információkat, tapasztalatokat nyújtanak a fejlesztési programok, a támogatások hatásainak megítéléséhez, további értékeléséhez, valamint tájékoztatnak az ágazatban megvalósult kapacitások összetételéről, területi lefedettségéről, a fejlesztések differenciáltságáról…

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2007

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 508 9

Nyelv

magyar