A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók várható alakulása az élelmiszeriparban 2019. év

Leírás

A statisztikai jelentés az Élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók című, 2335-ös nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet az 1990-es évek végétől gyűjti az adatokat, az azóta eltelt időszakban a jelentés több változtatáson esett át. A vállalkozásoknak a jelentésben a beruházások 2019. évi várható, valamint a pénzügyi mutatók 2018. évi tényleges és 2019. évi várható értékét kellett megadniuk. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 24. és 26. §-a alapján az élelmiszeripar gazdasági ágba sorolt, kijelölt gazdasági szervezetek számára kötelező. A 19 fő feletti foglalkoztatottal működő szervezetek teljeskörűen a minta részét képezték. A 19 fő alatti foglalkoztatottal működő cégek esetén – szakáganként – egyszerű véletlen kiválasztással mintabővítés (120 vállalkozás) történt. A felmérés összesen (a 19 fő feletti és alatti méretkategóriát is ideértve) 543 élelmiszeripari vállalkozás jelentése alapján készült. A vizsgált időszakra vonatkozóan a beérkezési arány 50 százalék volt. A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) miatt kialakult járvány Magyarországot márciusban érte el. A kialakult helyzetnek negatív hatása volt az adatszolgáltatási fegyelemre, sok vállalkozásnál problémát jelentett az adatok beküldése. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítéseket vezettek be: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodtak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. A felsoroltak miatt a korábbi évekhez képest alacsonyabb beérkezési aránnyal kellett számolni, ezért a szakágazati bontású pénzügyi táblák létrehozása, és a 19 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek adataival végzett korrigálás az említett ok miatt ebben az évben nem lett elvégezve. Beruházások fogalmán a nemzetgazdasági beruházásokat értjük, azaz új tárgyi eszközök beszerzését. Épületek és egyéb építményekhez tartoznak a lakó és nem lakóépületek, valamint egyéb építmények építtetése, beszerzése és saját vállalkozásba való építés – a tervezési, tulajdonszerzési, átírási és egyéb költségekkel együtt –, a meglévők átalakítása, korszerűsítése, bővítése és felújítása. Gépek és berendezések (járművek nélkül): belföldi gyártásból és importból származó gépek, be-rendezések, bútorok, hangszerek, és sportszerek beszerzése (az átírási és egyéb költségekkel együtt), a meglévő gépeken, berendezéseken végzett bővítési és felújítási munkák. Járművek: belföldi gyártásból és importból származó járművek beszerzése (az átírási és egyéb költségekkel együtt), a meglévő járműveken végzett felújítási munkák. A 2019. évi pénzügyi tábla adatait az „Üzemi tevékenység eredménye” értékkel bezárólag kellett jelenteni, illetve ebből a szervezet élelmiszeripari tevékenységének tény- és várható értékeit adták meg az adatszolgáltatók és a tárgyév végi létszámadatot. A kiadvány táblázataiban a három ponttal jelölt mezők a statisztikai törvény értelmében védett adatokat jelölnek, az üres mezőkbe pedig nem érkezett adat.

További információk

Szerzők

,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar