Természeti kockázatok kezelésének tapasztalatai a hazai növénytermesztésben, 2012–2017

0Ft

Kategória: Cikkszám: AK-2021-01

Leírás

Az éghajlatváltozás hatására a szélsőséges időjárási jelenségek előfordulása egyre nő. A fokozódó időjárási anomáliák miatt a meteorológiai kockázatok erősödése jellemzi a mezőgazdasági termelést, ezért kiemelten szükséges foglalkozni a kockázatkezelés kérdésével mind termelői, mind pedig szakpolitikai szinten. A klímaváltozás témaköre az Európai Unió agrárpolitikájában egyre nagyobb hangsúlyt kap, a 2021–2027-es ciklusban a Közös Agrárpolitika (KAP) költségvetési keret 40 százalékának környezetvédelmi és éghajlat-politikai célokat kell szolgálnia, valamint az EMVA-források legalább 30 százalékát ezekre a célokra kell fordítani. Magyarországon 2012-ben kezdte meg működését a kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, amely kárenyhítéssel és a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásával segíti a termelőket. Bevezetése óta a rendszer működésének nyomon követésére és értékelésére évről évre sor került a részt vevő intézmények által, és a monitoringtapasztalatok alapján több alkalommal is módosult a szabályozás, biztosítva ezzel a rendszer minél hatékonyabb működését. Tanulmányunk elsődleges célja, hogy áttekintse a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elmúlt évekbeli működését és feltárja annak esetleges anomáliáit. Elsőként globális kitekintés keretében mutatjuk be a különböző mezőgazdasági kockázatkezelési gyakorlatok változását az elmúlt évtizedben az USA-ban és Kínában, a két legnagyobb biztosítási piaccal rendelkező országban, valamint az Európai Unióban. A nemzetközi helyzet ismertetését a hazai mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer hatéves (2012–2017) működésének és eredményeinek tényalapú értékelése követi. A rendszer gyakorlati működésének anomáliáit, esetleges továbbfejlesztési lehetőségeit az érintett hivatalok, biztosítók, érdekvédelmi szervezetek képviselőivel készített mélyinterjúk keretében tártuk fel. A tanulmány utolsó részében azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit mutatjuk be, amelyek szempontokat nyújtanak a rendszer esetleges továbbfejlesztéséhez. Többek között kitérünk az előző évi károsodáson, illetve kármentességen alapuló bónusz-málusz rendszer bevezetésének lehetőségére. = Because of climate change, the incidence of extreme weather events is increasing. Owing to the more frequent weather anomalies, agricultural production is characterised by increasing meteorological risks. Therefore, the issue of risk management needs to be addressed at both farm and policy levels. Climate change is becoming more important in the European Union’s (EU) agricultural policy. During the period 2021-2027, 40 percent of the Common Agricultural Policy budget will address environmental and climate policy objectives, and at least 30 percent of EAFRD resources must be used for this purpose. A two-pillar agricultural risk management system, which helps producers by mitigation benefit and agricultural insurance premium subsidy, started operating in Hungary in 2012. Since its introduction, the system has been monitored and evaluated each year by the participating institutions and, to ensure the most efficient operation of the system, the regulation has been modified several times based on monitoring experiences. The aim of this study is to assess the operations of the agricultural risk management system in recent years and to identify its possible anomalies. Firstly, we present the changes in various agricultural risk management practices over the past decade in the U.S. and China, which have the largest insurance markets, and the EU. This is followed by the evaluation of the results of six years (2012-2017) of operation of the Hungarian agricultural risk management system. The anomalies and possible further development of the system were identified by in-depth interviews with representatives of the relevant agencies, insurance companies and interest organisations. Finally, we present the results of analyses that provide ideas for the possible further development of the system. Among other things, we mention the idea of introducing a bonus malus scheme based on whether damage occurred in the previous year.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2021

ISBN

978-963-491-614-7