Pénzügyi Hírlevél

XV. évfolyam 3. szám

Kategória: Cikkszám: PH-2022-03-1

Leírás

• Agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 381,9 milliárd forintot fizettek ki június 30-ig. A folyósított támogatási összeg 73,7 százaléka (281,4 milliárd forint) európai uniós forrásból származott, 26,3 százalékát (100,5 milliárd forint) nemzeti költségvetésből fizették ki.
• Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások között a Vidékfejlesztési Program kifizetései domináltak 2022 első fél évében (46,1 százalék), melyek meghaladták a 175 milliárd forintot. A közvetlen támogatások a kifizetések több mint egyharmadát (38,9 százalék) képezték, 145,8 milliárd forint kifizetésére került sor június 30-ig. A nemzeti támogatásokra 49,9, a piaci és egyéb támogatásokra együttesen 7,6 milliárd forintot folyósítottak az év első hat hónapjában.
• Az egyes ágazatok támogatottságát vizsgálva elmondható, hogy a szántóföldi növénytermesztés részesedése volt meghatározó már 2022 első fél évében is, a támogatások több mint harmadát kapta az ágazat, míg az állattenyésztők a támogatások egyötödét használhatták fel, a kertészet részesedése pedig csupán 4,7 százalék volt.
• A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer keretében (I. pillér) a 2021. évi időjárás okozta károk kompenzálására nagy összegű kárenyhítést, 11,2 milliárd forintot folyósítottak 2022-ben a jogosult termelők számára.
• A mezőgazdaság hitelállománya 12,6 százalékkal 969,4 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a kedvezményes hitelek aránya 69,6 százalékot, a piaci hitelek részesedése pedig 30,4 százalékot tett ki 2022. június 30-án.
• A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni gazdaságok hitelállománya mérsékelten nőtt, 3,7 százalékkal 405,7 milliárd forintra bővült. A hitelállományon belül a beruházási hiteleknél jelentkezett a legnagyobb növekedés. A hitelek zöme a szántóföldi növénytermesztőket finanszírozta. A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni vállalkozások 36,0 milliárd forint új hitelt vettek fel 2022 második negyedévében, ami 13,2 milliárd forinttal volt több, mint egy évvel korábban.
• A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállománya 20,0 százalékkal 563,8 milliárd forintra emelkedett. A növekedés az éven túli hiteleknél jelentkezett, azon belül is a beruházási hitelek állománygyarapodása volt meghatározó, amely ütemét és értékét tekintve is meghaladta a hosszú lejáratú forgóeszközhitelekét. A hitelállományból legnagyobb mértékben az állattenyésztési ágazat részesedett. A mezőgazdasági társas vállalkozások újonnan felvett hiteleinek összege 9,9 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.
• A mezőgazdaság garantált hitelállománya dinamikusan nőtt. A lízingcégek szerződésszáma mérséklődött, a tőkekintlévőség összege növekedett.
• Az élelmiszeripar hitelállománya a mezőgazdaságétól nagyobb ütemben, 15,9 százalékkal bővült, ezáltal 662,8 milliárd forintra emelkedett 2022 második negyedévének végére. Az állományban a kedvezményes hitelek domináltak, az ágazat hiteleinek közel 60 százalékát kedvezményes finanszírozás keretében folyósították.
• Az egyéni vállalkozások hitelállománya 19,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, ezáltal 7,3 milliárd forintra bővült, a társas vállalkozásoké 15,8 százalékkal 655,4 milliárd forintra nőtt. Ez utóbbi állományában az éven belüli hitelek növekedése volt kiemelkedő, amelyet a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek állománygyarapodása követett. Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállományának legnagyobb részét (27,8 százalékát) az ún. egyéb élelmiszeripar szakágazatban tevékenykedő vállalkozások adták, 13,4 százalékát az egyéb gyümölcs-, zöldség-feldolgozás, -tartósítással foglalkozók, 7,6 százalékát pedig a baromfihús-feldolgozás, -tartósítás szakágazatban tevékenykedők tudhatták magukénak.
• Az élelmiszeripari társas vállalkozások 89,6 milliárd forinttal több hitelt vettek fel 2022 második negyedévében, mint egy évvel korábban. Az újonnan felvett hitelösszeg zöme egyéb éven belüli hitel volt és az egyéb élelmiszer szakágazatba érkezett. Az ágazat garantált hitelállománya tovább bővült.

• A total of HUF 381.9 billion was paid for agricultural and rural development subsidies by 30 June. 73.7 per cent (HUF 281.4 billion) of the subsidies financed by European Union funds, and 26.3 per cent (HUF 100.5 billion) was paid from domestic budget.
• Payments of the Rural Development Program dominated in total payments in the first half of 2022 (46.1 per cent), which exceeded HUF 175 billion. Direct subsidies accounted for more than a third (38.9 per cent) of payments, with HUF 145.8 billion paid by 30 June. Farmers received HUF 49.9 billion in national subsidies, and HUF 7.6 billion in market and other subsidies in the first six month of the year.
• Examining the support of each sector it can be considered that the share of arable crop production was decisive in the first half of 2022 as well, the sector received more than a third of the support, while livestock farmers could use one-fifth of the support and the share of horticulture was only 4.7 per cent.
• Under the national agricultural compensation scheme (Pillar I), a high amount of compensation, HUF 11.2 billion was paid to eligible farmers in 2022 to compensate for the damage caused by the weather in 2021.
• The amount of credit in agriculture increased by 12.6 per cent to HUF 969.4 billion compared to the same quarter of the previous year. Within this the rate of subsidised loans was 69.6 per cent while the share of market loans was 30.4 per cent on June 30, 2022.
• The credit amount of the individual farms grew moderately, by 3.7 per cent to HUF 405.7 billion. Investment capital loans grew at the fastest rate. Most of the credit was used to finance arable crop growers. The value of new loans of individual farms in agriculture was HUF 36.0 billion, which was HUF 13.2 billion higher than in the previous year.
• The credit amount of the agricultural enterprises increased by 20.0 per cent to HUF 563.8 billion. The increase was mainly for long-term loans, within this the growth of investment capital loans exceeded the growth of long-term working loans in terms of the pace and value. The livestock sector accounted for the largest share of the credit. The amount of new loans taken out by agricultural enterprises was HUF 9.9 billion higher than in the previous year.
• The guaranteed loans of agriculture have grown dynamically. At the same time the contract number of leasing companies decreased but their capital adequacy in the sector increased.
• In the food industry, the amount of credit grew at a bigger pace than in agriculture, by 15.9 per cent to HUF 662.8 billion in the second quarter of 2022. Approximately 60 per cent of the credit amount was subsidised loan.
• The credit amount of the individual food companies increased by 19.8 per cent to HUF 7.3 billion, while the credit amount of corporate enterprises rose by 15.8 per cent to HUF 655.4 billion, in which the growth of other loans was outstanding, followed by the investment loans. Biggest part (27.8 per cent) of the loans in the food industry were granted for food corporations operating in socalled other food industry sector, 13.4 per cent were disbursed for processing and preserving other fruits and vegetables, and 7.8 per cent for processing and preserving poultry meat.
• Food enterprises took out HUF 89.6 billion more loans in the second quarter of 2022 compared to the previous year. The majority of the credit amount was other short-term loans and was disbursed for socalled other food industry sector. The sector’s guaranteed loans continued to expand.

További információk

Év

2022

Szerzők

, ,

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar