Növényvédő szerek értékesítése, 2022. év

XXII. évfolyam 1. szám

Leírás

A peszticidek 2022. évi nettó árbevétele a beérkezett adatok alapján 151 milliárd forint volt, amely 2021-hez képest 17,8 százalékos növekedést mutatott. A különböző hatásmechanizmusú szerek értékesítési árai a vizsgált időszakban, a megfigyelt termékek körében a KSH számítása szerint a következőképpen alakultak: a gyomirtó szerek átlagára 23,8, a gombaölő szereké 22,6, az egyéb szereké 22,4 százalékkal, míg a rovarölőké 15,2 százalékkal növekedett. A növényvédő szerek értékesítési ára átlagosan 22,3 százalékkal emelkedett a tárgyévben ez egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A legnagyobb mértékben (volumenben) 2022-ben a gyomirtó szerekre (31 százalék) volt igény, ezt követte sorrendben az egyéb szerek (28 százalék), a rovarölő szerek (20 százalék), a gombaölő szerek (15 százalék), a gyűjtőcsomagok (5 százalék), valamint a biológiai szerek (1 százalék) forgalma. A teljes értékesítésen belül a rovarölők kivételével minden termékkategória aránya csökkent az egy évvel korábbihoz mérten, az egyéb szerek aránya esett vissza a leginkább, 11,3 százalékponttal. Értékben vizsgálva is a gyomirtó szerek adták az éves forgalmazás legnagyobb arányát (41 százalék), majd a gombaölők következtek (23,5 százalék), ezután a rovarölők (17 százalék), az egyéb szerek és a gyűjtőcsomagok (9–9 százalék) és legvégül a biológiai szerek (0,5 százalék) zárták a sort.

Based on the data received, the net sales of pesticides in 2022 amounted to HUF 151 billion, an increase of 17.8 per cent compared to 2021. The sales prices of products with different mechanisms of ac-tion, as calculated by the KSH, developed as follows: the average price of herbicides increased by 23.8 per cent, fungicides by 22.6 per cent, other products by 22.4 per cent and insecticides by 15.2 per cent. The average selling price of plant protection products rose by 22.3 per cent in the year under review compared to the same period a year earlier. The highest demand (by volume) in 2022 was for herbicides (31 per cent), followed in order by other products (28 per cent), insecticides (20 per cent), fungicides (15 per cent), collect packages (5 per cent) and biologicals (1 per cent). Within total sales, the share of all product categories except insecticides decreased compared to a year earlier, with the share of other products falling the most, by 11.3 percentage points. In value terms, herbicides also accounted for the largest share of annual sales (41 per cent), followed by fungicides (23.5 per cent), then insecticides (17 per cent), other products and collect packages (9 per cent–9 per cent) and finally biologicals (0.5 per cent).

További információk

Év

2023

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar