Műtrágya-értékesítés mezőgazdasági termelőknek, 2024. I. negyedév

XXV. évfolyam 2. szám

Leírás

A műtrágya-forgalmazók 522 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági terme-lők részére 2024 első negyedévében. Az értékesített mennyiség 48 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban, ennek ellenére – az árcsökkenés eredményeképp – a műtrágya-értékesítés nettó árbevétele 25 milliárd forinttal 71,8 milliárd forintra csökkent. A műtrágyaárak – a KSH számításai szerint – átlago-san 43,6 százalékkal voltak alacsonyabbak 2024 első negyedévében, mint az előző év azonos időszaká-ban. A tárgyidőszakban tovább folytatódott a műtrágyák árának mérséklődése az előző, azaz 2023. negyedik negyedévhez képest. A csökkenés a Nitrosol 30% esetében a legjelentősebb, 11,4 százalék, ezt követte az ammónium-nitrát (–9,1 százalék), a MAS (–8,1 százalék) és a karbamid (–6,5 százalék). A kálium-klorid ára csupán 2,3 százalékkal mérséklődött. Egy tonna Nitrosol 30% műtrágya átlagos ára 123 ezer, az ammónium-nitráté 146 ezer, míg a karbamidé 177 ezer forint volt a vizsgált időszakban. Az árcsökkenés alól kivételt képez a kiemelt NPK 15-15-15-ös összetett műtrágya, amelynek ára 1,8 százalékkal tovább nőtt az előző negyedévhez képest. A legjelentősebb áremelkedés viszont a MAP (NP 11-53%) esetében történt (+11 százalék), vagyis egy tonna MAP műtrágyáért átlagosan 256 ezer forintot fizettek a gazdálkodók.

Fertiliser distributors sold 522 thousand tonnes of fertiliser directly to agricultural markets in the first quarter of 2024. The quantity sold was 48 per cent higher than a year earlier, but the net revenue from fertiliser sales fell by HUF 25 billion to HUF 71.8 billion as a result of the price decrease. According to KSH calculations, fertiliser prices were on average 43.6 per cent lower in the first quarter of 2024 than in the same period of the previous year. In the period under review, fertiliser prices continued to fall compared to the previous quarter, the fourth quarter of 2023. The decrease was most significant for Nitrosol 30% at 11.4 per cent, followed by ammonium nitrate (–9.1 per cent), MAS (–8.1 per cent) and urea (–6.5 per cent). Potassium chloride prices decreased by only 2.3 per cent. The average price of one tonne of Nitrosol fertiliser was HUF 123,000, of ammonium nitrate HUF 146,000 and of urea HUF 177,000 in the period under review. The exception to the price decrease is the compound fertiliser NPK 15-15-15, which increased by 1.8 per cent compared to the previous quarter. The most significant price increase, however, was for MAP (NP 11-53%) (+11 per cent), i.e. farmers paid an average of HUF 256 000 for a tonne of MAP fertiliser.

További információk

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar