Műtrágya-értékesítés mezőgazdasági termelőknek, 2021. év

XXIII. évfolyam 1. szám

Leírás

A műtrágya-forgalmazók 1,9 millió tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági termelők részére 2021-ben. Az értékesített mennyiség 2,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A műtrágyaárak – a KSH számításai szerint – átlagosan 57,7 százalékkal nőttek, ezért a műtrágya-értékesítés nettó árbevétele – a volumennövekedés mellett – 54,7 százalékkal 225 milliárd forintra emelkedett 2021-ben. A mezőgazdasági termelők által 2021-ben vásárolt műtrágya nitrogén-foszfor-kálium (NPK) hatóanyag-tartalma 670 ezer tonna volt, 15 ezer tonnával (+2,3 százalék) magasabb az egy évvel korábbinál. A nitrogénhatóanyag-tartalom 1, a kálium 10 százalékkal nőtt, míg a foszforé változatlan maradt a bázisidőszakhoz képest.

Az egyes műtrágyák közül 2021-ben a 27 százalékos nitrogéntartalmú mészammon-salétrom (MAS, CAN, pétisó stb.) ára növekedett a legnagyobb mértékben, közel duplájára (+96 százalék) 2020-hoz képest. Ezt követte az NP 11–53 összetétel 72 százalékkal, majd a karbamid 69 százalékkal. Az ammónium-nitrát ára másfélszeresével lett magasabb az év végére az előző évhez képest. A legkisebb mértékben az NPK 15–15–15 összetételű műtrágya (+37 százalék) és a kálium-klorid (+17 százalék) ára emelkedett.

 

Fertilizer distributors sold 1.9 million tonnes of fertilizer directly to agricultural markets in 2021. The volume sold is 2.9 per cent higher than a year earlier. Fertilizer prices increased by an average of 57.7 per cent, according to KSH calculations, so the net revenue from fertilizer sales increased by 54.7 per cent to HUF 225 billion in 2021, in line with the volume growth. The nitrogen-phosphorus-potassium (NPK) content of fertilizer purchased by farmers in 2021 was 670,000 tonnes, 15,000 tonnes (+2.3 per cent) higher than a year earlier. The nitrogen content increased by 1 per cent, potassium by 10 per cent and phosphorus by 2 per cent compared to the base period.

Among the individual fertilizers, the price of calcium ammonium nitrate (MAS, CAN, etc.) with a nitrogen content of 27 per cent increased the most in 2021, almost doubling (+96 per cent) compared to 2020. This was followed by NP 11-53 composition at 72 per cent, and then urea at 69 per cent. The price of ammonium nitrate was one and a half times higher by the end of the year compared to the previous year. The smallest price increases were for NPK 15-15-15 (+37 per cent) and potassium chloride (+17 per cent).

További információk

Év

2021

Szerzők

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar