Műtrágya-értékesítés mezőgazdasági termelőknek, 2018. I–IV. negyedév

Leírás

A kiadvány a Műtrágya-értékesítés című, 1282-es nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az adatgyűjtés a statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint történik, figyelemmel a 138/2004/EK-rendeletre. Az adatszolgáltatás a műtrágya-előállítással, a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások számára kötelező. Az adatgyűjtés teljes körű, és a közvetlenül mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyiségéről, értékéről és áráról nyújt információt. A jelenlegi formában 2009-től történik az adatok gyűjtése, ami a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az AKI között létrejött megállapodás eredménye. Az adatgyűjtés eredményei informálnak a hazai felhasználásról és egyben lehetőséget biztosítanak az EU-s igények kielégítésére. Az adatgyűjtés negyedéves gyakorisággal történik. A kiadványban zöld színnel jelölt adatok revideálásra kerültek 2013 és 2017 között. A kiadvány a KSH külkereskedelmi termékforgalmi statisztikájából is megjelentet adatokat. Az európai uniós termékforgalom export- és importadatait a KSH kérdőíves módszerrel, nem teljeskörűen gyűjti. Az évente megállapításra kerülő adatszolgáltatási küszöbérték alatti éves uniós termékforgalmat bonyolító vállalkozások mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól. Az adatszolgáltatási küszöbérték 2017-ben a kiszállításra 100 millió forint, a beérkezésekre 170 millió forintra módosult. Így a KSH – a magyar külkereskedelem koncentráltsága miatt – az EU tagállamaival termékforgalmat lebonyolító vállalkozások mindössze 10 százalékát kötelezve adatszolgáltatásra, a teljes forgalom értékének 93-97 százalékáról gyűjt információt.

További információk

Szerzők

,

Év

2019

Szakterület

Q12 – Mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági háztartások és mezőgazdasági input piacok mikro-szintű elemzése

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar