Gazdaságilag életképes üzemek az Európai Unió modernizációs támogatásainak alkalmazása tükrében

Leírás

Az 1257/1999 EK Rendelet előírja, hogy az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alap (EMOGA) Orientációs Részlege által támogatott egyes intézkedések alkalmazásakor meg kell határozni a „gazdaságilag életképes üzem” kritériumait. Magyarország számára ehhez – áttekintve az EU tagországok és a tagjelöltek gyakorlatát – a tanulmány olyan módszert ajánl, mely a Standard Fedezeti Hozzájáruláson (SFH) alapul. Konkrét számításokkal bemutatja, hogy a szerzők által számszerűsített feltételnek hány gazdaság felelne meg, és ezek mekkora földterületen gazdálkodnak. A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás alapján bemutatja a magyarországi birtokstruktúrát, melyben igen nagyszámú olyan egyéni földhasználó (a KSH elnevezés szerint: gazdaság) található, melyek a gazdaságilag életképes üzem feltételeinek nem felelnek meg, ezért fejlesztési támogatásban nem részesülhetnek. Röviden vázolja, hogy ezek a gazdaságok milyen más jogcímeken kaphatnak támogatást.

További információk

Szerzők

, , , , ,

Év

2003

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 449 7

Nyelv

magyar