Élelmiszeripari kapacitásjelentés 2020. év

IV. évfolyam 1. szám

Leírás

A marhavágó vonalakra jellemző súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsági mutató 52 százalék volt 2020-ban, míg a sertésdaraboló, csontozó vonalak esetén a súlyozott átlagos kapacitáskihasználtság 79 százalék volt. Az átlagos évi üzemnapok száma a húsipari vonalak között viszonylag magas, 206 nap, az átlagos napi üzemórák száma 7 volt. Az olajosmag-feldolgozásban a TOP 5 cég az éves termelés 97,4 százalékát fedte le, súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 88,4 százalék volt a vizsgált évben. A pasztőröző berendezések súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 37,5 százalék volt 2020-ban, 1,5 százalékponttal magasabb, mint 2017-ben. Magyarországon az egy óra alatt előállított tejkészítmények esetén a natúrsajt-gyártás 24,8, a vaj 6,2, a vajkrém 8,2 tonnával vette ki a részét a termelésből. Túróból 23,7 tonna előállítására voltak képesek a hazai termelők egy óra alatt 2020-ban. A malomiparban őrlési tevékenységet végző üzemegységek 44 százalékának kapacitáskihasználtsága meghaladta a 80 százalékot, tehát nagyon magas kihasználtsággal dolgozott 2020-ban. A kenyérféleségeket gyártó sütőipari vonal súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 50,4 százalék volt 2020-ban. Erre a sütőipari vonalra átlagosan napi 10 üzemóra és 309 munkanap volt jellemző. A száraztészta vonalon a TOP 5 cég az éves termelés 83,9 százalékát adta, éves termelt mennyiségük meghaladta a 91 ezer tonnát. A beérkezett adatok alapján a magyarországi cégeknél az egy óra alatt előállítható haszonállat-keveréktakarmány mennyisége 1741 tonna (TOP 5 vállalatnál 258 tonna/óra), míg a granuláló berendezéseknél 924 tonna/óra (a TOP 5 cég esetében 210 tonna/óra) volt 2020-ban. A beküldött információk alapján a hobbiállat-takarmány gyártósorának súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 81,5 százalék (+9,5 százalékpont 2017-hez képest), a TOP 5 cégé 80,0 százalék volt a 2020. évben. A pálinkakészítés többnyire szezonális tevékenység, a beérkezett 222 üzemegység adatai alapján átlagosan 112 üzemnapon történt pálinkafőzés, napi 10 órán keresztül, a kapacitáskihasználtság súlyozott átlaga 29,9 százalék volt 2020-ban. A borpalackozó vonalakon – 0,75 literes vezérgyártmányra számolva – 565,9 millió darab palackot állítottak elő a vizsgált évben, a kapacitáskihasználtság súlyozott átlaga 57,3 százalékot tett ki. A sörgyártó vonalakon egy óra alatt termelhető mennyiség 264,7 ezer liter volt hazánkban 2020-ban, ennek 96,8 százalékát adta az 5 legnagyobb cég. A jelentést beküldött ásványvíz-palackozó cégek által előállított termelt mennyiség 692,6 millió liter volt a vizsgált évben, a vállalkozások súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 46,6 százalékot tett ki. A vizsgált évben 751 millió liter üdítő került le a gyártóvonalakról, a súlyozott átlagos kapacitáskihasználtság csupán 38,1 százalékot tett ki. Az üdítőital-gyártósorra átlagosan 194 üzemnap és 14 óra volt jellemző.

The weighted average capacity utilisation rate for beef slaughter lines was 52 percent in 2020, while the weighted average capacity utilisation rate for pork cutting and boning lines was 79 percent. The average number of operating days per year among meat lines was relatively high at 206 days, with an average number of operating hours per day of 7. In oilseed processing, the top 5 companies covered 97.4 percent of annual production, with a weighted average capacity utilisation of 88.4 percent in the year under review. The weighted average capacity utilization of pasteurization equipment was 37.5 percent in 2020, 1.5 percentage points higher than in 2017. In terms of hourly production of dairy products in Hungary, natural cheese production accounted for 24.8 tonnes, butter for 6.2 tonnes and butter cream for 8.2 tonnes. Domestic producers were able to produce 23.7 tonnes of cottage cheese per hour in 2020. In the milling industry, 44 percent of the milling units had a capacity utilization rate of over 80 percent, i.e. a very high utilization rate in 2020. The weighted average capacity utilization of the bread products line was 50.4 percent in 2020. This baking line had an average of 10 operating hours per day and 309 working days. In the dry dough line, the TOP 5 companies accounted for 83.9 percent of annual production, with an annual production volume of over 91 thousand tonnes. Based on the data received, the amount of livestock compound feed that can be produced per hour by the Hungarian companies was 1,741 tonnes (258 tonnes/hour for the TOP 5 companies), while this amount by granulating equipments was 924 tonnes/hour (210 tonnes/hour for the TOP 5 companies) in 2020. Based on the information submitted, the weighted average capacity utilisation of the pet food production line was 81.5 percent (+9.5 percentage points compared to 2017), and 80.0 percent for the TOP 5 companies in 2020. Brandy production is mostly a seasonal activity, with an average of 112 plant days were spent distilling brandy for 10 hours per day, with a weighted average capacity utilisation of 29.9 percent in 2020. The wine bottling lines produced 565.9 million bottles per 0.75-litre lead production in the year under review, with a weighted average capacity utilisation of 57.3 per cent. The hourly output of beer production lines in Hungary in 2020 was 264.7 thousand litres, of which 96.8 per cent was produced by the 5 largest companies. The volume produced by the mineral water bottling companies that submitted the report was 692.6 million litres in the year under review, with a weighted average capacity utilisation of 46.6 percent. In the year under review, 751 million litres of soft drinks were taken off the production lines, with a weighted average capacity utilisation of only 38.1 percent. The soft drinks production line had an average of 194 operating days and 14 hourshours.