Biomassza-felhasználás energetikai célra, 2022. év

IV. évfolyam 1. szám

Kategória: Cikkszám: BMF-2023-1

Leírás

A beérkezett adatok alapján 2022-ben a hazai energetikai célú biomassza-felhasználás 3,93 millió tonna volt (+7,7 százalékos növekedés 2021-hez képest), amelyből 143 ezer tonna importból származott. A 2022-es évben felhasznált összes biomassza-alapanyag közel egyharmadát a Közép-Dunántúlon, 23,3 százalékát Dél-Dunántúlon használták fel energiatermelésre. A beérkezett adatok alapján a biomassza-alapanyagokat felhasználó erőművek és fűtőművek, vállalkozások 2022-ben 47,6 százalékban faaprítékot (1258 ezer tonna) használtak fel energiatermelésükhöz, az előző évi mennyiségnél 7,9 százalékkal kevesebbet, de még így is ez a legjelentősebb alapanyag. A biogáztermelésben felhasznált legfőbb alapanyagcsoport a mezőgazdasági termékek, amelynek részesedése 52 százalék (670,6 ezer tonna). Ennek a mennyiségnek a 89,2 százalékát az állati trágyák jelentették 2022-ben.

Based on the data received, domestic biomass consumption for energy purposes in 2022 was 3.93 million tonnes (+7.7 per cent increase compared to 2021), of which 143 thousand tonnes were imported. Nearly one third of the total biomass feedstock used in 2022 will come from the Central Transdanubia and 23.3 per cent in South Transdanubia. Based on the data received, power plants and heating plants using biomass feedstocks, enterprises used 47.6 per cent wood chips (1258 thousand tonnes) for their energy production in 2022, down 7.9 per cent from the amount used in the previous year, but still the most important feedstock. Agricultural products are the main feedstock group used in biogas production, accounting for 52 per cent (670.6 thousand tonnes). Animal manure accounted for 89.2 per cent of this amount in 2022.

További információk

Szerzők

,

Év

2023

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar