Biomassza-felhasználás energetikai célra, 2023. év

V. évfolyam 1. szám

Leírás

A beérkezett adatok alapján 2023-ban a hazai energetikai célú biomassza-felhasználás 3,55 millió tonna volt (–9,6 százalékos csökkenés 2022-höz képest), amelyből 268 ezer tonna (+87,2 százalékos növekedés 2022-eshez képest) importból származott. A 2023-as évben felhasznált összes biomassza-alapanyag negyedét a Közép-Dunántúlon, 26,6 százalékát Dél-Dunántúlon használták fel energiatermelésre. Az említett két régió együtt a biomassza-alapanyag felhasználásának több mint felét tette ki, míg a maradék 48 százalékon 5 régió osztozott. Nyugat-Dunántúlon az országos biomassza-felhasználás mennyiségének kevesebb mint 4 százalékát fordították energiatermelésre. A biogáztermelésben felhasznált legfőbb alapanyagcsoport a mezőgazdasági termékek, amelynek részesedése 50,7 százalék (691,7 ezer tonna). Ennek a mennyiségnek a 85,8 százalékát az állati trágyák jelentették 2023-ban.

According to the data received, domestic biomass consumption for energy purposes in 2023 was 3.55 million tonnes (-9.6 per cent decrease compared to 2022), of which 268 thousand tonnes (+87.2 per cent increase compared to 2022) were imported. A quarter of all biomass feedstock used in 2023 was used for energy purposes in the Central Transdanubian region and 26.6 per cent in the Southern Transdanubian region. Together, these two regions accounted for more than half of biomass feedstock use, while the remaining 48 per cent was shared by 5 regions. In Western Transdanubia, less than 4 per cent of the national biomass use was used for energy production. The main feedstock group used in biogas production was agricultural products, with a share of 50.7 per cent (691.7 thousand tonnes). Animal manure accounted for 85.8 per cent of this amount in 2023.

További információk

Szerzők

Év

2024

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar