Biomassza-felhasználás energetikai célra, 2021. év

III. évfolyam 1. szám

Kategória: Cikkszám: BMF-2022-1

Leírás

A beérkezett adatok alapján 2021-ben a hazai energetikai célú biomassza-felhasználás 3,65 millió tonna (+0,4 százalékos növekedés 2020-hoz képest) volt, amelyből 40 ezer tonna importból származott. A 2021-es tárgyévben felhasznált összes biomassza-alapanyag több mint egyharmadát a Közép-Dunántúlon, negyedét Dél-Dunántúlon használták fel energiatermelésre. Nyugat-Dunántúlon az országos biomassza-felhasználás mennyiségének kevesebb mint 4 százalékát fordították energiatermelésre. A Magyarországon lévő biomassza-alapanyagokat felhasználó erőművek és fűtőművek 2021-ben 57,6 százalékban faaprítékot (1 366 ezer tonna) használtak fel energiatermelésükhöz, az előző évben felhasznált mennyiséghez képest több mint 25 százalékos a növekedés. A biogáztermelésben felhasznált legfőbb alapanyagcsoport a mezőgazdasági termékek, amelynek részesedése 54,7 százalék (700 ezer tonna). Ennek a mennyiségnek a 89,7 százalékát az állati trágyák jelentették 2021-ben.

Based on the data received, domestic biomass consumption for energy purposes in 2021 was 3.65 million tonnes (+0.4 per cent increase compared to 2020), of which 40 thousand tonnes came from imports. More than one third of the total biomass feedstock used in 2021 was used for energy production in Central Transdanubia and one quarter in Southern Transdanubia. In Western Transdanubia, less than 4 per cent of the national biomass consumption was used for energy production. In 2021, 57.6 per cent of the biomass-based power plants and heating plants in Hungary used wood chips (1 366 thousand tonnes) for their energy production, an increase of more than 25 per cent compared to the previous year. The main feedstock group used in biogas production is agricultural products, which accounted for 54.7 per cent (700 thousand tonnes). Animal manure accounted for 89.7 per cent of this amount in 2021.

További információk

Szerzők

,

Év

2022

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar