Biomassza-felhasználás energetikai célra, 2020. év

II. évfolyam 1. szám

Kategória: Cikkszám: BMF-2021-1

Leírás

A hazai energetikai célú biomassza-felhasználás 3,5 millió tonna (+9 százalékos növekedés 2019-hez képest), amelyből 84,8 ezer tonna volt az import 2020-ban. A 2020-as tárgyévben felhasznált összes biomassza-alapanyag harmadát a Közép-Dunántúlon, több mint 29 százalékát a Dél-Dunántúlon használták fel energiatermelésre. A Magyarországon lévő biomassza-alapanyagokat felhasználó erőművek és fűtőművek 2020-ban 44,9 százalékban faaprítékot (973 834 tonna) használtak fel energiatermelésükhöz, az előző évben felhasznált mennyiséghez képest több mint 10 százalékos a csökkenés. A biogáztermelésben felhasznált legfőbb alapanyagcsoport a mezőgazdasági termékek, amelynek részesedése 42,0 százalék (570,9 ezer tonna). Ennek a mennyiségnek a 72,3 százalékát 2020-ban az állati trágyák jelentették

Domestic biomass consumption for energy purposes was 3.5 million tonnes (+9 per cent increase compared to 2019), of which 84.8 thousand tonnes were imports in 2020. In 2020, one-third of all biomass raw materials were used for energy production in Central Transdanubia and more than 29 per cent in Southern Transdanubia. In 2020, power plants and heating plants using biomass raw materials in Hungary used 44.9 per cent of wood chips (973,834 tonnes) for their energy production, a decrease of more than 10 per cent compared to the amount used in the previous year. The main raw material group used in biogas production is agricultural products, with a share of 42.0 per cent (570.9 thousand tonnes). In 2020, animal manure accounted for 72.3 per cent of this amount.

További információk

Szerzők

,

Év

2020

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar