Az agrárpolitikák mozgástere a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának tükrében

Leírás

A tanulmány az agrárpolitikák mozgásterével foglalkozik, figyelembe véve a nemzetközi kereskedelem liberalizációjának folyamatát is. Az 1994. évi WTOmegállapodás következményeinek, valamint az új WTO forduló várható hatásainak elemzésénél bemutatásra kerül az OECD tagországok mezőgazdaságának támogatása, illetve támogatottsága is. Az anyag nagy teret szentel az új WTO fordulóban felvetett nem kereskedelemi szempontok közül a multifunkcionális mezőgazdaság ismérveinek, valamint a mezőgazdasági termelési és egyéb funkciói közötti kapcsolatok elemzésének. Említést érdemel a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának az EU mezőgazdaságára kifejtett hatásainak vizsgálata is. Az agrárpolitikák alakulása és Magyarország EU csatlakozása egyértelműen meghatározza a nemzeti agrárpolitika mozgásterét.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2003

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 457 8

Nyelv

magyar