Agrárpiaci jelentések – Tej és tejtermékek

XVI. évfolyam 3. szám

Leírás

Magyarországon a nyerstej árának 2012 augusztusa óta tartó növekedése megállt. A nyerstej országos termelői átlagára 92,22 forint/kg volt 2013 februárjában, magas szintje ellenére 2,01 forint/kg-mal maradt el a 2008. januári csúcstól. A nyerstej kiviteli árának 2012. június óta tartó növekedése februárban megállt. A nyerstej kiviteli ára 104,33 forint/kg volt februárban. Nem változott egy hónap alatt, és 13 százalékkal volt magasabb, mint a belpiaci ár. A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-állománya 8,5 százalékkal, a teheneké és az előhasi üszőké egyaránt 3 százalékkal nőtt 2012. december elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Dunántúlon 1 százalékkal, Közép-Magyarországon és az Alföldön 4-4 százalékkal, Észak-Magyarországon 5 százalékkal nőtt a tehénlétszám a vizsgált időszakban. A tehenek 59 százalékát a tejhasznú, 24 százalékát a húshasznú, 16 százalékát a kettős hasznosítású fajták adták. A tejhasznú tehenek száma egy év alatt 0,5 százalékkal, a kettős hasznosításúaké 4 százalékkal, a húshasznúaké 6 százalékkal nőtt. A tejelő és kettős hasznosítású tehenek száma Lengyelországban 4 százalékkal, Szlovákiában 2,5 százalékkal, Csehországban 2 százalékkal, Ausztriában 1 százalékkal csökkent, Németországban stagnált, Magyarországon 1 százalékkal nőtt 2012 végén az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele 2 százalékkal nőtt, míg az import értéke 14 százalékkal csökkent 2012-ben az előző évihez viszonyítva. A behozatal értéke 17 százalékkal volt magasabb a kivitel árbevételénél. A külkereskedelmi egyenleg továbbra is negatív volt, azonban értékben már a második évben javult (56 százalékkal) az előző évihez képest. A nyerstej exportjának 77 százalékát a teljes, 16 százalékát a fölözött, 7 százalékát a félzsíros tej tette ki. A teljes nyerstej külpiaci értékesítése 12 százalékkal, a fölözötté 7 százalékkal nőtt, míg a félzsírosé 46 százalékkal csökkent. A sajt és túró kivitele 23 százalékkal nőtt, míg behozatala 8 százalékkal csökkent. A dobozos tej 88 százalékát félzsíros, 11 százalékát teljes tejként hozták hazánkba. A félzsíros dobozos tej beszállítása 38 százalékkal, a teljesé 16 százalékkal csökkent egy év alatt. A dobozos tej kivitele 2009-től emelkedett meg számottevően. Az export 65 százalékát a félzsíros, 24 százalékát a fölözött, 11 százalékát a teljes tej adta. A félzsíros dobozos tej kivitele 30 százalékkal nőtt, míg a fölözötté 11 százalékkal, a teljesé 18 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban.

További információk

Szerzők

,

Év

2013

Szakterület

Q02 – Árupiacok, Q11 – Aggregált kínálat és kereslet elemzés – Árak

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar