A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete a nyolcvanas évek végétől 2000-ig

Leírás

Intézetünk már évtizedek óta foglalkozik a mezőgazdasági kistermelők legfontosabb tevékenységeinek ökonómiai vizsgálatával, mivel a nagy élőmunka igényű, illetve egyedi gondozást igénylő ágazatokban egyre nagyobb szerephez jutottak a kisméretű gazdaságok. Természetesen, ennek a jellemzően családi keretek között folytatott, de elsősorban a korábbi nagyüzemek által koordinált (háztáji-kisegítő) termelési formának a jellege, valamint a kistermelők társadalmi szerepvállalása a nemzetgazdaságban végbement folyamatokkal párhuzamosan változott. A mezőgazdasági termelésben 1990. után a magántulajdon meghatározóvá vált. A kárpótlás, a privatizáció, illetve az ezekkel szorosan összefüggő változások nyomán a meglévő kisgazdaságok nagymértékben differenciálódtak. Míg egy részük lehetőségeik birtokában a professzionális vállalkozás irányába mozdult el, addig sokan az önellátás szintjére szorították vissza termelésüket. Jelentős részük azonban továbbra is megmaradt a részmunkaidőben végzett árutermelés mellett…

További információk

Szerzők

, , , ,

Év

2001

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar