A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók várható alakulása az élelmiszeriparban 2018. év

Leírás

A statisztikai jelentés az Élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók című, 2335-ös nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet az 1990-es évek végétől gyűjti az adatokat, az azóta eltelt időszakban a jelentés több változtatáson esett át. A vállalkozásoknak a jelentésben a beruházások 2018. évi várható, valamint a pénzügyi mutatók 2017. évi tényleges és 2018. évi várható értékét kellett megadniuk. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 24. és 26. §-a alapján az élelmiszeripar gazdasági ágba sorolt, kijelölt gazdasági szervezetek számára kötelező. A 19 fő feletti foglalkoztatottal működő szervezetek teljeskörűen a minta részét képezték. A 19 fő alatti foglalkoztatottal működő cégek esetén – szakáganként – egyszerű véletlen kiválasztással mintabővítés (120 vállalkozás) történt, amelyhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) aktuális 2017-es adatbázisából a nettó árbevételhez viszonyított lefedettség nyújtott segítséget. Az adatok beérkezése után egyes szakágazatoknál (húsfeldolgozás, -tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása; gyümölcs-, zöldséglé gyártása, egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás; kenyér, friss pékáru gyártása; tartósított lisztes áru gyártása; máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása; desztillált szeszes ital gyártása) a beruházásadatok a 19 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek adataival kerültek korrigálásra. A felmérés összesen (a 19 fő feletti és alatti méretkategóriát is ideértve) 586 élelmiszeripari vállalkozás jelentése alapján készült. A vizsgált időszakra vonatkozóan a beérkezési arány 54 százalék volt, amelynek 95 százalékát 19 fő feletti foglalkoztatottal működő vállalkozás tette ki. A 2018. évi pénzügyi tábla adatait az „Üzemi tevékenység eredménye” értékkel bezárólag kellett jelenteni, illetve ebből a szervezet élelmiszeripari tevékenységének tény- és várható értékeit adták meg az adatszolgáltatók és a tárgyév végi létszámadatot. A ráfordítások esetében az előző év tapasztalata alapján az adatszolgáltatók döntő hányada nem tudta a kért bontásban (élelmiszeripari – nem élelmiszeripari tevékenység) az adatokat megadni, ezért 2018-ra vonatkozóan csak a teljes ráfordításadatokat kértük be, az élelmiszeriparit nem. A kiadvány táblázataiban a három ponttal jelölt mezők a statisztikai tör-vény értelmében védett adatokat jelölnek, az üres mezőkbe pedig nem érkezett adat.

További információk

Szerzők

, ,

Év

2019

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar