Öntözésjelentés, 2021. év

XXV. évfolyam 1. szám

Leírás

A beérkezett adatok alapján országos szinten az üzemre engedélyezett éves vízmennyiség (a halastavakkal együtt) megyénként átlagosan 29,6 millió m3 volt, de három megyében a 2 millió m3-t sem érte el: Nógrád megye (197,6 ezer m3), Veszprém megye (1703,8 ezer m3) és Vas megye (1452,9 ezer m3). A vizsgált évben, a beküldött adatok alapján a gazdálkodók (a halastavak adatai nélkül) 85 031,5 hektáron (+10 százalék) 118,4 millió m3 vizet (+35,3 százalék) öntöztek ki 2021-ben az előző évhez képest. A megöntözött terület 82,2 százaléka az Alföldön található, ahová a kiöntözött vízmennyiség 86,8 százaléka jutott. Az adatszolgáltatók jelentései alapján hazánkban 2021-ben hektáronként átlagosan 1393 m3 vizet használtak a gazdálkodók, 23 százalékkal többet, mint 2020-ban, amennyiben öntözték a területüket. Nagy volt a szórás régiónként: a Dél-Alföldön egy hektáron átlagosan 1600 m3 vizet öntöztek ki, ami az országos átlagnál 14,9 százalékkal több, ezzel szemben Észak-Magyarországon kevesebb vizet használtak fel hektáronként, mint az országos átlag harmada. Az öntözött terület közel kilenctizedét 2021-ben is felszíni vízzel öntözték a gazdálkodók (hasonlóan a 2020-as értékhez), és csupán 12 százalékát felszín alattival. A kiöntözött vízmennyiség kétharmadát esőztető öntözőberendezéssel juttatták ki: a teljes vízmennyiség 47,4 százalékát lineár öntözőberendezéssel, 8,8 százalékát csévélődobossal és 10,8 százalékát körforgó rendszerűvel.

Based on the data received, the average annual volume of water (including fish ponds) authorised for the plant at national level was 29.6 million m3 per county, but in three counties it was less than 2 million m3: Nógrád county (197.6 thousand m3), Veszprém county (1,703.8 thousand m3) and Vas county (1,452.9 thousand m3). In the year under review, based on the data submitted, farmers (excluding the data on fish ponds) irrigated 85,031.5 hectares (+10 per cent) with 118.4 million m3 of water (+35.3 per cent) in 2021 compared to the previous year. 82.2 per cent of the irrigated area is located in the Great Plain, where 86.8 per cent of the irrigated water volume was allocated. According to the data providers’ reports, in 2021, farmers in our country used on average 1,393 m3 of water per hectare, 23 per cent more than in 2020, when irrigating their land. There was a wide variation by region: in the Southern Great Plain, an average of 1,600 m3 of water per hectare was irrigated, 14.9 per cent more than the national average, while in Northern Hungary, less than a third of the national average was used per hectare. In 2021, farmers irrigated nearly nine-tenths of the irrigated area with surface water (similar to 2020) and only 12 per cent with subsurface water. Two thirds of the irrigated water was applied by farmers using sprinkler irrigation: 47.4 per cent of the total water was applied by linear irrigation, 8.8 per cent by coil irrigation and 10.8 per cent by recirculation.

További információk

Szerzők

Év

2021, 2022

Szakterület

Q15 – Földtulajdon és földbérlet – Földreform – Földhasználat – Öntözés – Mezőgazdaság és környezet

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar