Növényvédő szerek értékesítése, 2023. év

XXIII. évfolyam 1. szám

Leírás

A peszticidek 2023. évi nettó árbevétele a beérkezett adatok alapján 148,7 milliárd forint volt (a biológiai szerek nélkül), amely 2022-höz képest minimálisan elmaradt. A különböző hatásmechanizmusú szerek értékesítési árai a vizsgált időszakban a megfigyelt termékek körében a következőképpen alakultak: a gyomirtó szerek átlagára 17,3, a gombaölő szereké 29,4, az egyéb szereké 15,2, míg a rovarölőké 15 százalékkal növekedett. A gyűjtőcsomagok ára 2 százalékkal lett magasabb. A növényvédő szerek ráfordítási ára átlagosan 19,7 százalékkal emelkedett a tárgyévben az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A növényvédő szerek 2023. évi költségei a teljes mezőgazdasági folyó termelőfelhasználáson belül 7 százalékot tett ki. A legnagyobb mértékben (volumenben) 2023-ban a gyomirtó szerekre (33,8 százalék) volt igény, ezt követte sorrendben az egyéb szerek (21,6 százalék), a rovarölő szerek (20,1 százalék), a gombaölő szerek (18,7 százalék) és legvégül a gyűjtőcsomagok (5,8 százalék). Értékben vizsgálva is a gyomirtó szerek adták az éves forgalmazás legnagyobb arányát (37,3 százalék), majd a gombaölők következtek (30,1 százalék), ezután a rovarölők (15,8 százalék), a gyűjtőcsomagok (8,7 százalék) és az egyéb szerek (8,1 százalék). A teljes értékesítésen belül (volumenben) a rovarölők és az egyéb szerek kivételével minden termékkategória aránya nőtt az egy évvel korábbihoz mérten, az egyéb szerek aránya esett vissza a leginkább, 23,8 százalékponttal.

The net sales of pesticides in 2023 were HUF 148.7 billion (without biologicals), slightly lower than in 2022, according to the data received. The sales prices of products with different mechanisms of action for the products observed in the period under review developed as follows: the average price of herbicides increased by 17.3 per cent, fungicides by 29.4 per cent, other products by 15.2 per cent and insecticides by 15 per cent. The price of collect packages has increased by 2 per cent. The average cost price of plant protection products rose by 19.7 per cent in the year under review compared with the same period a year earlier. The cost of pesticides in 2023 was 7 per cent of total agricultural intermediate consumption. The highest demand (in volume) in 2023 was for herbicides (33.8 per cent), followed in order by other products (21.6 per cent), insecticides (20.1 per cent), fungicides (18.7 per cent) and lastly, collect packages (5.8 per cent). In value terms, herbicides also accounted for the largest share of annual sales (37.3 per cent), followed by fungicides (30.1 per cent), then insecticides (15.8 per cent), collect packages (8.7 per cent) and other products (8.1 per cent). Within total sales (in volume), the share of all product categories except insecticides and other products increased compared to a year earlier, with the share of other products falling the most, by 23.7 percentage points.

További információk

Év

2024

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar