Lehalászás jelentés 2018. év

Leírás

A kiadvány a Lehalászás című, 1249-es nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretein belül végzett adatgyűjtés alapján készült. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) felhatalmazása alapján történik, figyelemmel a 762/2008/EK-rendeletre. A szakstatisztika célja, hogy átfogó képet adjon az ország halállományáról, halászati tevékenységéről. A begyűjtött információk a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel rendelkező természetes és jogi személyek adatait tartalmazzák. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (jelenleg NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet) az 1980-as évek közepén kezdte el gyűjteni a tógazdasági és természetes vizek lehalászási adatait. A NAIK AKI-ban 1995-től állnak rendelkezésre az összesített, 2001-től pedig a részletes (cégsoros) adatok. A korábbi években az adatgyűjtés eredményeit három külön bontású kiadványban jelentettük meg, 2017-től két kiadványt készítünk az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében. Az adatok beküldési határideje 2019. március 31-e volt. Az adatszolgáltatásra 2018-ban 378 cég 440 telephellyel volt kijelölve, amelyből a vállalkozások 91 százaléka tett eleget adatszolgáltatói kötelezettségének.

További információk

Szerzők

,

Év

2019

Szakterület

Q22 – Halászat – Akvakultúra

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar