Dísznövénytermesztés 2022. év

II. évfolyam 1. szám

Kategória: Cikkszám: DT-2023-1 Címkék:

Leírás

A beérkezett és feldolgozott adatok alapján Magyarországon 2022-ben a dísznövénytermesztésre használt összes terület 1532 hektár volt, ebből szabadföldi 1443, fedett, fűthető 73, fedett, fűtetlen 16 hektár. A dísznövénytermesztésre használt összes terület 92,6 százalékán faiskolai tevékenységet folytattak, 2,9 százalékán vágott virág, vágott zöld, míg 4,5 százalékán cserepes és hagymás dísznövénytermesztés történt. A díszkertészetek 14,2 százaléka kizárólag vágott virággal, 18,6 százaléka csak cserepes, kiültetésre szánt balkon- vagy hagymás növényekkel foglalkozott 2022-ben. A dísznövénykertészetekben foglalkoztatottak létszáma 2157 fő volt, ebből 1308 főt teljes munkaidőben, 227 főt pedig részmunkaidőben alkalmaztak dísznövénytermesztési feladatokra. A dísznövénytermesztés nettó árbevétele 2022-ben 16,1 milliárd forintot tett ki, melyből a faiskolai növénytermesztés árbevétele 9,6 milliárd, a vágott virág és vágott zöld termékek árbevétele 1,6 milliárd, a cserepes, kiültetésre szánt és hagymás növényeké pedig 4,9 milliárd forint volt. A hazai dísznövényexport továbbra is az EU–tagországokba irányult, 2022-ben a legfontosabb exportpiac Szlovákia volt 347 millió forint értékű kivitellel, ezenkívül Romániába 284, Németországba pedig 170 millió forint értékben szállítottunk dísznövényeket. Az import 70 százaléka Hollandiából érkezett.

Based on the data received and processed, the total area under ornamental crops in Hungary in 2022 was 1532 hectares, of which 1443 hectares were open field, 73 hectares were covered and heated, and 16 hectares were covered and unheated. The 92.6 per cent of all areas used were for nursery activities, 2.9 per cent were for cut flowers, cut green and 4.5 per cent were for potted and onion ornamental crops. The 14.2 per cent of ornamental gardens were exclusively for cut flowers, 18.6 per cent were only for potted, planted, balcony or onion plants in 2022. The number of persons employed in ornamental gardens was 2157, of which 1308 people were employed full-time and 227 were part-time for ornamental crop production in 2022. In 2022, the net turnover of ornamental crop production amounted to HUF 16.1 billion, of which HUF 9.6 billion was generated by nursery activities, HUF 1.6 billion by cut flowers and cut green products, and HUF 4.9 billion by potted, planted and onion crops. Domestic ornamental plant exports continued to be directed to EU member states, with Slovakia being the most important export market in 2022, with exports worth HUF 347 million, Romania 284 million and Germany 170 million. 70 per cent of imports came from the Netherlands.

További információk

Szerzők

Év

2022

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar