Az élelmiszeripar strukturális átalakulása (1997-2005)

Leírás

A tanulmányban az élelmiszeripar egésze és szakágazatai szerkezetének változását vizsgáltuk különböző ismérvek szerint. Először nemzetközi, főleg uniós összehasonlításban elemeztük a magyar élelmiszeripar koncentrációjának mértékét, az ágazat termelékenységi szintjét és eredményességét. Ezután az élelmiszeripar szakágazati szerkezetének alakulását tártuk fel különböző mutatók, köztük a külföldi tőke szerepe és a koncentráció mértéke szerint. Kiemelten foglalkoztunk a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó szakágazatok (hús, baromfi, tej, malom, sütő, feldolgozott zöldség-gyümölcs, bor) vállalati szerkezetének módosulásaival, a koncentráció és a tulajdonviszonyok alakulásával, valamint az adott ágazat bel- és külpiaci viszonyaival.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , ,

Év

2006

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 487 X

Nyelv

magyar