A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2001-ben

Leírás

A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságokat jellemző fontosabb ágazatok érdekeltségi viszonyainak bemutatásához szükséges alapinformációkat Intézetünk évi rendszerességgel gyűjti és dolgozza fel. Ezzel az adatgyűjtésünkkel kizárólag és hangsúlyozottan csak azokat az árutermelésre specializálódott egyéni termelőket céloztuk meg, akik tevékenységükkel valamilyen integrációhoz kapcsolódnak. Ezek a csekély termelési méretekkel rendelkező, a tipológia szerint csak a legalsó méretkategóriába tartozó termelők azért érdemelnek külön figyelmet, mert egyénenként ugyan valóban kis mennyiségeket állítanak elő, de nagy számuk miatt szerepük mégsem elhanyagolható az élelmiszerellátásban. E termelői kör megfigyelését indokolja az is, hogy az úgynevezett „kiságazatokban”, főleg a zöldség-gyümölcs és a nagy élőmunka-igényű állattartó ágazatokban még továbbra is figyelemreméltó szerepet töltenek be és ezek egy részének átlagos költség-felhasználásáról, illetve jövedelemtermelő-képességéről más adatforrásból nem rendelkezünk információkkal. Európai Uniós csatlakozásunk előkészítő munkálatai pedig gyakran igénylik, hogy az ágazatok legszélesebb köréről rendelkezzünk ráfordítás-hozam, illetve költség-ár információkkal. Adatgyűjtésünk egyértelműen ágazat orientált, ezért elemzéseink során is csak a termeléssel szorosan összefüggő és az adott tevékenységet érintő kérdésekre térünk ki. A tanulmány keretein belül nem foglalkozunk tehát a termelők egzisztenciális, pénzügyi, szociális, szociológiai stb. helyzetével, legfeljebb utalunk az esetleges összefüggésekre. Most közreadott kiadványunkban a részmunkaidős termelők által előállított termékek 2001. évi költség- és jövedelemhelyzetéről adunk tájékoztatást, valamint áttekintjük azokat a változásokat, amelyek e téren az elmúlt években bekövetkeztek. Végezetül, ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik az adatgyűjtésben való önkéntes részvételükkel segítették, illetve lehetővé tették e tanulmány elkészítését.

További információk

Szerzők

, , , ,

Év

2002

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2122

Nyelv

magyar