A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működésének értékelése 2019

Leírás

Jelen kiadványunk a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését és eredményeit mutatja be a 2019-es évre vonatkozóan. A kárenyhítő juttatás igénylésében fontos változást jelent 2017-től, hogy a 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenésnek, ami az igénylés feltétele, már nem üzemi szinten, hanem a termesztett növénykultúra esetében kell teljesülnie. A módosítás célja, hogy a termelők mind szélesebb köre részesülhessen kifizetésben. Átlagosnak nem mondható időjárási viszonyok mellett gazdálkodhattak a mezőgazdasági termelők 2019-ben. A legjelentősebb károkat az aszály, a tavaszi fagy, a vihar, a jégeső és a felhőszakadások okozták. A károk zöme a szántóföldi növénykultúrákat és az ültetvénykultúrákat érintette. Az I. pillérben a termelők száma 0,8 százalékkal növekedett az előző évihez képest. A kárenyhítési rendszer által lefedett területek nagysága mindhárom ágazatban csökkent az előző évhez képest. A II. pillérben a díjtámogatott biztosítási díjat befizető gazdaságok száma és a befizetett díjak is tovább emelkedtek a 2018. évhez képest a tárgyévben. Összességében megállapítható, hogy a díjtámogatott biztosítások iránti kereslet tovább növekedett 2019-ben. Mivel a támogatási igény ismét meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat, ezért az elmúlt öt évhez hasonlóan a 2019. évi biztosítási díjtámogatás esetén is visszaosztás vált szükségessé. = This publication reviews the achievements and the operation of the Hungarian Agricultural Risk Management System in 2019. An important change in the rules concerning claiming compensation payment is that from 2017, a yield loss of more than 15 per cent (the threshold for claiming) need no longer be fulfilled at the farm level, but only for cultivated crops. The purpose of this modification is to give payments to a wider range of farmers. The weather conditions in 2019 were not average. The most significant damage was caused by drought, spring frost, storms, hail and heavy rain. Arable crops and plantations were most affected. Between 2018 and 2019 the number of participating farmers in Pillar 1 increased by 0.8 per cent. Compared to the previous year, the area covered by the compensation scheme declined in all three sectors. For Pillar 2, the number of farmers paying their subsidised insurance fee and the total fee further increased in 2019 compared to the previous year. As the claim for support exceeded the available resources again, as in the past five years, redistribution of the insurance premium subsidy was necessary in 2019.

További információk

Szerzők

, ,

Év

2021

Nyelv

magyar