Leírás

Az Európai Tanács 199/2008/EK rendelete közösségi keretet (Data Collection Framework [DCF]) hozott létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a Közös Halászati Politika (KHP) végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) létrehozásáról szóló 508/2014/EU rendelet a hatálya alatt megalkotott operatív programok végrehajtása során kötelezi a tagállamokat a DCF keretein belül történő adatgyűjtésre. Ennek megfelelően a Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) keretében két pályázati felhívást határoztak meg a halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása érdekében: a 3.1.1 felhívás célja a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása, míg a 3.1.2 felhívás célja a DCF projekt végrehajtása Magyarországon.

A DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása során az Intézet végzi a halászati ágazatban az adatok gyűjtését, kezelését és felhasználását, valamint a KHP végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények elkészítését, illetve beszerzését előkészítő feladatokat. Szakmailag hozzájárul a halgazdálkodási szektort jellemző gazdasági, technikai, társadalmi és környezetvédelmi adatok összegyűjtéséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez és a végfelhasználók számára történő nyilvánosságra hozatalához. A munka hosszú távú célja az adatszolgáltatók teljes körű elérése, a tudományos ismeretek gyarapítása és rendelkezésre bocsátása. Ennek érdekében fejlesztésre kerülnek az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek (ASIR). Kidolgozásra kerül a DCF által előírt éves adatgyűjtési terv. A projekt kiterjed a MAHOP-indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtésekre és elemzésekre. Sor kerül a termelői árak és a főbb haltermékek fogyasztói árainak rendszeres begyűjtésére, a külkereskedelmi és feldolgozási adatok elemzésére. Továbbá módszertan kerül kidolgozásra prognózisok készítésére a következő évi bruttó hazai haltermelés várható alakulásáról. Emellett a természetes vízi halászat megszűnésének akvakultúrára gyakorolt hatását vizsgáló felmérés is itt kerül megalapozásra. A projekt részét képezi a tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képessége felmérésének megalapozása is. A DCF-feladatok végrehajtása, eredményeinek bemutatása és értékelése céljából, valamint Magyarország képviselete érdekében az Intézet nemzetközi szakértői üléseken biztosítja a szakmai képviseletet. Az adatgyűjtési szakértőket továbbképzi, emellett szakértői üléseket, rendezvényeket, konferenciákat rendez az ismeretek széles körű megismertetése érdekében.

Projektadatok

Cím
2014-2018 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok

Rövidítés
MAHOP DCF1

Projekt azonosító
MAHOP-3-1.1.1-16-2016-00001

A kedvezményezett neve
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatás összege
134.847.124 Ft

Támogatás mértéke
100%

A projekt befejezésének dátuma
2018.08.19.

Kapcsolat
Letölthető eredménytermékek
Halfogyasztás 2014–2017Halfogyasztás – a fogyasztói igények változása az EU-csatlakozástól napjainkigHalár 2016Javaslatcsomag halfeldolgozók alapanyag adatgyűjtésreJavaslatcsomag halfeldolgozók termelési viszonyai adatgyűjtésreTógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képessége felmérésének megalapozásaMAHOP indikátorok – Tóparti átlagárÉves adatgyűjtési terv elfogadásÉves adatgyűjtési terv – Work Plan Template Text Hungary 2017–2019Akvakultúra-termékek külkereskedelmi forgalma 2007–2015A halfogyasztás ösztönzése – elemzésA halfeldolgozó üzemek termelési viszonyainak felmérése – kérdőívAkvakultúra-termékek külkereskedelmi forgalma 2016Új módszertan a hazai halhús fogyasztás számításáraBruttó hazai haltermelés előrejelzésének kidolgozása 2016–2017Bruttó hazai haltermelés előrejelzése 7. sz. melléklet – Hal GIP előrejelzés (2016 és 2017)A halfeldolgozási alapanyag származása – kérdőívHalár letölthető fájl