Toborzási adatkezelési tájékoztató

 

Örömmel vettük érdeklődését az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AKI Nonprofit Kft.) álláshirdetése iránt.

Az AKI Nonprofit Kft. által meghirdetett álláspályázatra való jelentkezéssel az álláskeresők önként határozhatnak arról, hogy kapcsolatba kívánnak-e lépni az Intézettel. Ha a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz néhány személyes adatára, melyek megadásával és a jelentkezéssel Ön automatikusan hozzájárul adatainak kezeléséhez, melyről az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Adatkezelő és adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő és elérhetőségei:

Az adatkezelő cégneve: AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő szervezeti egység: Humánerőforrás Csoport

Székhelye: 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.

E-mail-címe: karrier@aki.gov.hu

 

Adatvédelmi tisztségviselő és elérhetősége:

Neve: Dr. Vágó Szabolcs

Telefonszáma: (+36) 70 501 1100

E-mail-címe: vago.szabolcs@aki.gov.hu

 

Az adatkezelési tevékenység bemutatása

Érintettek köre

Az Érintett az AKI Nonprofit Kft. karrier@aki.gov.hu e-mail-címre vagy a Profession.hu portálon keresztül pályázati anyagot beküldő személy.

Kezelt adatok köre

Az Intézet kizárólag a jelentkezők önéletrajzában és motivációs levelében feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail-cím, telefonszám, iskolai végzettségre vagy egyéb szaktudásra vonatkozó információ stb.) kezeli.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja: a meghirdetett álláspályázatban szereplő pozícióra a megfelelő jelentkező kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően kezeljük. A meghirdetett állásra történő jelentkezéssel, a pályázati anyag megküldésével egyidejűleg az Érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelési hozzájárulás az aktuálisan meghirdetett pozícióhoz tartozó kiválasztási eljárás lezárását követő 30 napig, de maximum a jelentkezés benyújtásától számított 6 hónapig érvényes.

Az érintettek jogai

Az Érintett pályázó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, és megilleti az adathordozhatósághoz való jog is.

A hozzáféréshez való jog

Amennyiben információhoz szeretne jutni az adatkezelés tényéről, az általunk kezelt Önnel kapcsolatos személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról és annak részleteiről, akkor a hozzáféréshez való jogát gyakorolhatja.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlanok vagy hiányosak az általunk Önről kezelt személyes adatok, vagy azokban változás áll be, úgy kérheti tőlünk személyes adatai módosítását vagy kiegészítését.

A törléshez való jog

A jelentkezését követően Ön bármikor indoklás nélkül kérheti az adatainak törlését, amely azonban az aktuálisan folyó kiválasztási eljárásból való kizárását vonja maga után.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármikor indoklás nélkül kérheti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésünket korlátozzuk.

Jogorvoslat, hatósági, bírósági jogérvényesítés

Amennyiben az Érintett pályázó az adatkezeléssel kapcsolatban adatvédelmi jogsértést tapasztal, panaszt nyújthat be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél vagy az adatvédelmi hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

honlap: www.naih.hu

e-mail-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9

telefonszáma: (+36) 1 391 1400

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

A pályázati anyag benyújtásával kinyilvánítom, hogy a személyes adataim kezeléséről megfelelő tájékoztatást kaptam, és hozzájárulok, hogy az AKI Nonprofit Kft. azokat az álláspályázat elbírálása érdekében kezelje.