Pénzügyi Hírlevél

XIV. évfolyam 2. szám

Kategória: Cikkszám: PH-2021-02

Leírás

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2021. évi keretösszege 774,7 milliárd forint, ebből összességében 130,5 milliárd forintot fizettek ki 2021 első negyedévében. A folyósított támogatási összeg 72,4 százaléka (94,5 milliárd forint) európai uniós forrásból származott, 27,6 százalékát (36,0 milliárd forint) hazai költségvetésből fizették ki.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a termelőknek nyújtott közvetlen támogatások domináltak az agrár- és vidékfejlesztési támogatások között, a kifizetések csaknem felét (44,5 százalékát) képezték. Nemzeti támogatások keretében 26,8 milliárd forinthoz jutottak a gazdák, a Vidékfejlesztési Program intézkedéseire 43,1 milliárd forintot folyósítottak március 31-ig. A 2,4 milliárd forint piaci és egyéb támogatás zöme továbbra is a kiegészítő nemzeti támogatással működő programokat fedezte.

Az egyes ágazatok támogatottságát vizsgálva elmondható, hogy 2021 első három hónapjában is a szántóföldi növénytermesztés részesedése volt meghatározó, a támogatások közel 40 százalékát kapta az ágazat, míg az állattenyésztők a támogatások 10,2 százalékát használhatták fel, a kertészet részesedése pedig mindössze 7,6 százalék volt. A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer keretében (I. pillér) a 2020. évi időjárás okozta károk kompenzálására kiemelkedően magas összegű kárenyhítést, 18,5 milliárd forintot folyósítottak március 31-ig a jogosult termelők számára.

A mezőgazdaság hitelállománya 11,1 százalékkal 814,5 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos negyedévéhez képest. A hitelek között a kedvezményes hitelek domináltak, a piaci hitelek aránya mindössze 23,5 százalék volt.

Az egyéni gazdaságok hitelállománya mérsékelten nőtt, 6,3 százalékkal 362,3 milliárd forintra bővült. Azon belül is a beruházási és az éven belüli hitelek emelkedtek. A hitelek zöme a szántóföldi növénytermesztőket finanszírozta.

A társas vállalkozások hitelállománya közel egynegyedével 452,2 milliárd forintra nőtt. A növekedés az éven túli hiteleknél jelentkezett. A hitelállományból a szántóföldi növénytermesztők részesedtek legnagyobb mértékben. A szegmens által újonnan felvett hitelek összege 6,7 milliárd forinttal haladta meg az előző évit.

Összességében az új hitelek legnagyobb része a szántóföldi növénytermesztőket finanszírozta. A mezőgazdaság garantált hitelállománya dinamikusan nőtt. A lízingcégek szerződésszámának növekedésével egyidejűleg a tőkekintlévőség is emelkedett.

Az élelmiszeripar hitelállománya 11,0 százalékkal 620,7 milliárd forintra bővült 2021 első negyedévében. Az állomány több mint fele kedvezményes hitel volt.

Az egyéni vállalkozások hitelállománya 8,5 százalékkal 6,1 milliárd forintra nőtt, a társas vállalkozásoké 11,0 százalékkal 614,7 milliárd forintra emelkedett. Ez utóbbi állományában a hosszú lejáratú hitelek  növekedése volt kiemelkedő. Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállományának 11,6 százalékát az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazatban tevékenykedők, 11,4 százalékát pedig a baromfihúsfeldolgozással, tartósítással foglalkozók tudhatták magukénak.

Az élelmiszeripari társas vállalkozások új hitelei 12,4 milliárd forinttal haladták meg az egy évvel korábbi negyedévit. A hitelösszeg zöme egyéb éven belüli hitel volt. Az ágazat garantált hitelállománya tovább bővült.

 

The budgetary envelope of agricultural and rural development subsidies is HUF 774.7 billion in 2021, of which HUF 130.5 billion was paid in the first quarter of the year. 72.4 per cent (HUF 94.5 billion) of the subsidies came from European Union funds, and 27.6 per cent (HUF 36.0 billion) was paid from domestic budget.

As in previous years, direct payments to farmers continued to dominate in agricultural and rural development payments, accounting for almost half (44.5 per cent) of the payments. Farmers received HUF 26.8 billion in national subsidies, and HUF 43.1 billion in the Rural Development Program by 31 March. Most of the HUF 2.4 billion market and other subsidies continued to be paid for programs with additional national support.

Examining the support of each sector it can be considered that the share of arable crop production was decisive in the first quarter of 2021 as well, the sector received almost 40 per cent of the support, while livestock farmers could use 10.2 per cent of the support and the share of horticulture was only 7.6 per cent.

Under the national agricultural compensation scheme (Pillar I), an exceptionally high amount of compensation, HUF 18.5 billion was paid to eligible farmers until 31 March to compensate for the damage caused by the weather in 2020.

The amount of credit in agriculture increased by 11.1 per cent to HUF 814.5 billion compared to the same quarter of the previous year. Among the loans, subsidised loans dominated, the share of market loans was only 23.5 per cent.

The credit amount of the individual farms grew moderately, expanded by 6.3 per cent to HUF 362.3 billion. Within that, investment and short-term loans rose mainly. Most of the credit was used to finance arable crop growers.

The credit amount of the agricultural enterprises increased by almost a quarter to HUF 452.2 billion. The increase was mainly for long-term loans. Arable crop growers accounted for the largest share of the credit. The amount of new loans taken out by the segment was HUF 6.7 billion higher than in the previous year.

Most of the new loans were disbursed to the arable crop producers. The guaranteed loans of agriculture have grown dynamically. At the same time as the contract number of leasing companies decreased, their capital adequacy in the sector increased.

The amount of credit in the food industry increased by 11.0 per cent to HUF 620.7 billion in the first quarter of 2021. More than half of the credit amount was subsidised loan.

The credit amount of the individual food companies increased by 8.5 per cent to HUF 6.1 billion, while the credit amount of corporate enterprises rose by 11.0 per cent to HUF 614.7 billion, in which the growth of long-term loans was outstanding. 11.6 per cent of the loans were disbursed for processing and preserving fruits and vegetables, and 11.4 per cent for processing and preserving poultry meat.

New loans of food enterprises exceeded the previous year’s value by HUF 12.4 billion. The majority of the credit amount was other short-term loans. The sector’s guaranteed loans continued to expand.

További információk

Év

2021

Szerzők

, ,

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar