A fontosabb élelmiszeripari termékek 2006. évi költség- és jövedelemadatai

Leírás

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ez évben is közreadjuk a fontosabb élelmiszeripari termékek költség- jövedelemviszonyait bemutató kiadványunkat, mellyel a szakemberek széles rétegeinek kívánunk tájékoztatást nyújtani a legfontosabb élelmiszerek érdekeltségi viszonyairól, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Magyarországon az élelmiszer termelés kérdései – ezen belül is a költségek-jövedelmek alakulása – mindig is a figyelem középpontjában álltak. Az érdeklődés szakmai és felhasználói (fogyasztói) oldalról egyaránt jelentős, mivel a mezőgazdasági alapanyagok egyre nagyobb hányada már valamilyen szintű élelmiszeripari feldolgozás után jut a fogyasztókhoz és egy-egy adott termék feldolgozottsági foka is folyamatosan változik, bővül a termék szortiment. Ezen túlmenően a hazai lakosság még mindig jelentős része jövedelmének továbbra is viszonylag magas hányadát költi élelmiszerre. A kiadási szerkezetet tekintve a magyar lakosság élelmiszerekre az összes kiadásból 23,1 százalékot, ezen belül az alapvető élelmiszerekre 16,5 százalékot fordítanak. A nyugdíjasokra ettől magasabb értékek jellemzőek, 30,2 illetve 22,6 százalék. Tehát az élelmiszerek fogyasztásban betöltött kiemelkedő szerepét az is tükrözi, hogy ruházkodásra 5,4 százalékot, közlekedés- hírközlésre 18,1 százalékot, a háztartási energiára 8,5 százalékot fordít átlagosan a magyar lakosság (KSH 2006). Adatgyűjtéseink a termelést és értékesítést tekintve nagyobb arányt képviselő, – elsősorban tömeg gyártású – így egymással összevethető termékeket, pontosabban azok előállítóit célozzák meg. A termékkör meghatározásánál természetesen fontos szempontnak tekintjük, hogy vizsgálatainkban az alapvető élelmiszerek meghatározó súllyal szerepeljenek. Meg kell ugyanakkor említenünk azt is, hogy adatgyűjtésbe vonható termékek körét nagymértékben befolyásolja, hogy sokan elzárkóznak az adatszolgáltatástól (üzletpolitikai, tulajdonosi stb. érdekekre hivatkozva) annak ellenére, hogy számításainkhoz, elemzéseinkhez – az adatvédelmi előírásokat betartva – csak agregált adatokat használunk fel, illetve anonim információkat publikálunk.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2007

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

ISBN

978 963 491 523 2

Nyelv

magyar