Leírás

Az elmúlt években az EU legtöbb tagállamában csökkent a vidéki fiatalok száma, különösen a kelet-közép-európai országokban. A vidéki fiatalok nem tekintik a mezőgazdálkodást jövedelmező vagy presztízzsel rendelkező szakmának, és amíg nem találnak érdemi gazdasági lehetőségeket, illetve élhető környezetet a vidéki területeken, addig tovább folytatódik elvándorlásuk a városokba. Nyugat-Európában a mezőgazdasági szövetkezetek hatékonynak bizonyulnak a fiatalok megtartásában, miközben foglalkoztatási lehetőségeiket a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységek révén növelik. A méltányos és hatékony szövetkezés – természeténél fogva – fontos szerepet játszhat abban, hogy a fiatal gazdálkodók kezelni tudják a mezőgazdasághoz kapcsolódó sajátos kihívásokat: a szövetkezetek a tagok tulajdona és irányítása alatt állnak, és olyan értékekre épülnek, amelyek nemcsak a nyereségszerzésre, hanem az együttműködésre és a szolidaritásra ösztönöznek, markáns gazdasági dimenziójuk mellett. A mezőgazdasági szövetkezetek a volt szocialista országokban alulreprezentáltak a vidéki gazdaságban, a múltbeli kollektivizálás, az alacsony társadalmi tőke és a rendszerváltást követő években a szövetkezetek alapításához szükséges következetes politikai támogatás hiánya miatt.

A projekt célja a Romániában, Magyarországon, Bulgáriában, Lettországban és Olaszországban az agrárszakképzésben részt vevő 15–17 éves fiatalok tudásának és kompetenciáinak erősítése információs és oktatási módszerek és tananyagok kidolgozásával, modern oktatási és e-learning technikák révén a mezőgazdasági szövetkezés fejlesztésére, a gazdálkodók következő generációjának felkészítésére. A projekt célkitűzései közé tartozik a részt vevő országokban az agrárszakképzésben tanuló fiatalok ismereteinek és tudatosságának növelése az együttműködés, szövetkezés vonatkozásában, a tanulók konkrét ismeretszerzésének támogatása mentorálás, üzleti esetszimulációs programok és tanulmányutak szervezése révén, mezőgazdasági szövetkezetek bevonásával, illetve a szövetkezéssel kapcsolatos jó gyakorlatok és eszközök terjesztése az öt ország agrárszakképzési iskoláiban és a nem formális tanulási környezetben.

Projektadatok

Cím
YOUCooperATE

Rövidítés
Ifjúsági oktatási együttműködés a mezőgazdaság megújítására

Projekt azonosító
Grant Agreement (GA) N°SI2.823702

Tartam
2020. március 1. – 2021. december 31.

Kapcsolat

igazgató
Fenntarthatósági Kutatások Igazgatóság