Leírás

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2115 rendeletében lefektetett új, teljesítményalapú modell, a stratégiai tervek, valamint új nyomonkövetési, felülvizsgálati és értékelési követelmények bevezetésével jelentős változást hozott a Közös Agrárpolitikában (KAP). A KAP-pal szemben elvárás, hogy nagymértékben hozzájáruljon az Európai Zöld Megállapodás törekvéseihez azzal, hogy biztosítja az EU mezőgazdasági és élelmiszerrendszerei fenntarthatósághoz és ellenállóképességhez kapcsolódó célkitűzéseinek megvalósulását. Az innovatív irányítási modellek nélkülözhetetlenek az eredményfókuszú szakpolitika kialakításához annak érdekében, hogy a legjobb szakpolitikai döntések születhessenek a zöld átállás elősegítése érdekében. A projekt támogatja (1) a 2023-2027 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiai tervek végrehajtását, és (2) megalapozza a 2027 utáni stratégiai tervek előkészítését. Ennek megfelelően a Tools4CAP rugalmas és részvételen alapuló CSA projekt, amelynek célja a tanulás ösztönzése, továbbá a KAP stratégiai tervek tervezése, nyomon követése és értékelése tekintetében az innovatív megoldások, jó gyakorlatok befogadása és alkalmazása. A Tools4CAP módszerei és eszközei három kulcsfontosságú területet fednek le: (1) kvantitatív modellező eszközök ex-ante és ex-post értékelésekhez; (2) részvételen alapuló és többszereplős döntéshozatali eszközök; valamint (3) újszerű adatgyűjtési és nyomonkövetési megoldások. A projekt keretében elkészül a 27 EU-tagállamban alkalmazott módszerek és eszközök átfogó jegyzéke, egy innovatív megoldásokat összegző módszertani útmutató és a jó gyakorlatok kézikönyve. Az eredmények a tudomány és szakpolitika kapcsolatát erősítő kapacitásfejlesztési eszköztárba lesznek integrálva. Egy az érdekeltek bevonásával létrehozott platform az innovatív módszerek és eszközök alulról felfelé történő adaptációját hivatott elősegíteni. A projekt keretében egy Replikációs Labor kerül kialakításra, amely 10 EU-tagállamban mutatja be az innovatív megoldások használatát, továbbá elősegíti ezek uniós szintű elterjedését. A tervezett Kapacitásfejlesztési Központ célja pedig, hogy segítséget nyújtson a végső felhasználók (minisztériumok, irányító hatóságok, kifizető ügynökségek, egyéb érdekelt felek) számára az innovatív eszközök, az Európai Bizottság által használt modellek alkalmazásához.

Partnerek
ECORYS
Wageningen University
INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE
NEUROPUBLIC
Academia Română – Institutul National de Cercetari Economice
OREADE-BRECH
European Rural Development Network
GAIA
Institute of Agrarian Economics at the SSA · Institute of Agrarian Economics
AEIDL – ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L’INNNOVATION DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL
INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA JUNTA
IFLS
ABACO SPA
Slovak university of agriculture in Nitra
University of Latvia
TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority
European Centre of Agricultural, Regional and Environmental Policy Research
LIETUVOS SOCIALINIU MOKSLU CENTRAS
Univerza v Ljubljani
Projektadatok

Cím
Innovatív eszköztár az EU törekvéseit hatékonyan segítő KAP kialakításához

Rövidítés
Tools4CAP

Projekt azonosító
Grant Agreement (GA): Grant agreement ID: 101086311

Tartam
2023.01.01. – 2026.12.31.

Kapcsolat

igazgató
Agrárgazdasági Igazgatóság