Leírás

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok című projekten belül, a Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése (NÖSZTÉP) projekt megvalósítása során az AKI konzorciumi partnerként lát el feladatot. Az ökoszisztémák megléte és állapota meghatározó a természeti erőforrásokra jelentős mértékben támaszkodó emberi jóllét és a gazdasági növekedés szempontjából is. Az ökoszisztémák jó állapotának megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása csak összehangolt intézkedésekkel érhető el, melyekhez részleteiben szükséges ismerni a minket körülölelő természeti, ökológiai rendszert és működését, feltérképezni természeti tőkénk térbeli eloszlását és fejleszteni a kapcsolódó tudásbázist.

A NÖSZTÉP-projektelemben az ökoszisztéma-állapot térképezésének célja egyrészt az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése során az adott élőhely valós szolgáltatásnyújtó képességének meghatározása, másrészt a természetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatal, illetve minden gyakorlati felhasználó számára közvetlenül felhasználható, informatív indikátorok és térképek előállítása. A NÖSZTÉP-projektelemben az egész ország területére előállítandó indikátorok a következők: természetesség/degradáltság; talaj-termőképesség; élőhely-diverzitás. Az agrár-ökoszisztémák elsődleges szolgáltatása az (élelmiszer-)ellátó funkció. A NÖSZTÉP projekt keretében – az AKI által – az élelmiszer-termelés mint ellátó szolgáltatás értékelése történik a szántók, ültetvények és gyepek vonatkozásában, az ott megtermett termények mennyiségének meghatározásával.

Projektadatok

Cím
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Rövidítés
NÖSZTÉP

Projekt azonosító
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

Tartam
2016. október 1. – 2022. május 31.

Kapcsolat