Leírás

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok című projekten belül, a Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése (NÖSZTÉP) projekt megvalósítása során az AKI konzorciumi partnerként lát el feladatot. Az ökoszisztémák megléte és állapota meghatározó a természeti erőforrásokra jelentős mértékben támaszkodó emberi jóllét és a gazdasági növekedés szempontjából is. Az ökoszisztémák jó állapotának megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása csak összehangolt intézkedésekkel érhető el, melyekhez részleteiben szükséges ismerni a minket körülölelő természeti, ökológiai rendszert és működését, feltérképezni természeti tőkénk térbeli eloszlását és fejleszteni a kapcsolódó tudásbázist.

A NÖSZTÉP-projektelemben az ökoszisztéma-állapot térképezésének célja egyrészt az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése során az adott élőhely valós szolgáltatásnyújtó képességének meghatározása, másrészt a természetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatal, illetve minden gyakorlati felhasználó számára közvetlenül felhasználható, informatív indikátorok és térképek előállítása. A NÖSZTÉP-projektelemben az egész ország területére előállítandó indikátorok a következők: természetesség/degradáltság; talaj-termőképesség; élőhely-diverzitás. Az agrár-ökoszisztémák elsődleges szolgáltatása az (élelmiszer-)ellátó funkció. A NÖSZTÉP projekt keretében – az AKI által – az élelmiszer-termelés mint ellátó szolgáltatás értékelése történik a szántók, ültetvények és gyepek vonatkozásában, az ott megtermett termények mennyiségének meghatározásával.

Partnerek
Lechner Tudásközpont
Agrárminisztérium
Ökológiai Kutatóközpont
Agrártudományi Kutatóközpont
Hortobágyi Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park
Projektadatok

Cím
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Rövidítés
NÖSZTÉP

Projekt azonosító
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

A kedvezményezett neve
Agrárminisztérium

Konzorciumi tagok

  • Agrárminisztérium
  • Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
  • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
  • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
  • Ökológiai Kutatóközpont
  • AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Agrártudományi Kutatóközpont

A támogatás összege
1.063.210.905 Ft

Támogatás mértéke
100%

A projekt befejezésének dátuma
2022.05.30.

Kapcsolat