Leírás

Az Európai Tanács 199/2008/EK rendelete közösségi keretet (Data Collection Framework [DCF]) hozott létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a Közös Halászati Politika (KHP) végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) létrehozásáról szóló 508/2014/EU rendelet a hatálya alatt megalkotott operatív programok végrehajtása során kötelezi a tagállamokat a DCF keretein belül történő adatgyűjtésre. Ennek megfelelően a Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) keretében két pályázati felhívást határoztak meg a halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása érdekében: a 3.1.1 felhívás célja a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása, míg a 3.1.2 felhívás célja a DCF projekt végrehajtása Magyarországon.

A DCF projekt végrehajtása során az Intézet végzi az ETHA-ban megfogalmazott és Magyarországra alkalmazandó, a halgazdálkodási adatok gyűjtésére, kezelésére, felhasználására, kiértékelésének javítására szolgáló tevékenységeket, és nyilvánossá teszi a végfelhasználók számára az eredményeket, ezzel elősegítve a KHP végrehajtását. Szakmailag hozzájárul a halgazdasági szektort jellemző gazdasági, technikai, társadalmi és környezetvédelmi adatok összegyűjtéséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez. Elkészíti, beszerzi a Közös Halászati Politika végrehajtásához és előmozdításához szükséges tudományos szakvéleményeket. A munka hosszú távú célja a halgazdálkodási szektor adatszolgáltatóinak teljes körű elérése, az akvakultúrával kapcsolatos beérkező adatkérések növelése és maradéktalan kielégítése. Ennek érdekében továbbfejleszti az adatgyűjtési és adatkezelési rendszereket (ASIR), melynek eredményeképpen létrejön az akvakultúra termelési adatainak egységes kezelését, különböző szintű lekérdezhetőségét lehetővé tevő adatbázis. Szükség szerint aktualizálásra kerül az éves adatgyűjtési terv, valamint elkészítésre és benyújtásra kerülnek az előírt jelentések és adatszolgáltatások az Európai Bizottság részére. A projekt kiterjed a MAHOP-indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtésekre és elemzésekre. Rendszeres gyűjtésre kerülnek a termelői árak és a főbb haltermékek fogyasztói árai, beszámolók készülnek az árak alakulásáról, valamint elemzések a külkereskedelemről és a feldolgozásról. Továbbá rendszeres prognózisok készülnek a következő évi bruttó hazai haltermelés várható alakulásáról. Emellett a természetes vízi halászat megszűnésének akvakultúrára gyakorolt hatását vizsgáló felmérés is elvégzésre kerül. A projekt részét képezi a tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képessége felmérésének végrehajtása. A DCF-feladatok végrehajtása, eredményeinek bemutatása és értékelése céljából, valamint Magyarország képviselete érdekében az Intézet nemzetközi szakértői üléseken biztosítja a szakmai képviseletet. Az adatgyűjtési szakértőket továbbképzi, emellett szakértői üléseket, rendezvényeket, konferenciákat rendez az ismeretek széles körű megismertetése érdekében.

Letölthető eredménytermékek
         Projektadatok

         Cím
         A 2016-2023 időszak MAHOP DCF feladatainak megvalósítása

         Rövidítés

         MAHOP DCF2

         Projekt azonosító
         MAHOP-3-1.2.1-2017-2017-00001

         A kedvezményezett neve
         AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

         A támogatás összege
         721.179.818 Ft

         Támogatás mértéke
         100%

         A projekt tervezett befejezésének dátuma
         2023.12.31.

         Kapcsolat